iLivetiLivet

Nær korset

Langfredag ble Jesus dømt, og pint til døde på et kors. Like før han døde sa han; “det er fullbrakt”.