Å ha et tjenersinn

Å ha et tjenersinn

Vi er ment å tjene hverandre ut ifra de gavene hver enkelt av oss har fått.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

«Hvordan kan jeg tjene menneskene rundt meg i dag?»

Prøv å stille deg selv dette spørsmålet hver morgen i én uke og se hva som skjer.

Sjansen er stor for at det vil bli en positiv opplevelse.

Når vi viser godhet til andre og det gir dem glede, blir vi selv glade.

Det virker som et paradoks, men «det er saligere å gi enn å få». (Apg 20,35)

Tjen hverandre

Vi er kalt til å tjene hverandre i kjærlighet. Hvordan det kan se ut varierer fra person til person.

Peter skriver:

«Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.» 1 Pet 4,10

Det betyr at det ikke finnes én formel som alle kristne skal følge for å vise kjærlighet.

Altfor mange kristne har brent seg på å oppfylle alle mulige behov i tjenesten uten å sette gode grenser for seg selv.

Prøv heller å finne ut av hva dine nådegaver er og hvordan du best mulig kan bruke dem for å tjene andre.

Sjekk motivasjonen

En god motivasjonsjekk er å stille deg selv spørsmålet om du velger å tjene fordi det er det du «burde» gjøre som en god kristen, eller om du virkelig ønsker å ære Gud med det du gjør.

Paulus skiller mellom øyentjenere og de han kaller Kristi tjenere:

«Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjeneste med et villig sinn; det er Herren og ikke mennesker dere tjener.» Ef 6,6-7

La det være en oppmuntring til å sjekke din egen indre motivasjon. Så kan du orientere livet ditt mot å ære Gud på din måte, med den du er.

Et privilegium å tjene

Med et ekte tjenersinn vil du se etter muligheter til å velsigne og tjene de rundt deg på en måte som gir glede til deg selv og andre.

Det kan bety at du må ofre noe av din tid og endre prioriteringer.

Men med innstillingen om at det du gjør, gjør du for Jesus, så er det rett og slett et privilegium å få tjene.

Jesus sier selv at det vi gjør mot «én av disse mine minste søsken», gjør vi mot han:

«For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’» Matt 25,35-36 og 40

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Javier Molina / Unsplash

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.