iLivetiLivet

Det enkle er ofte det beste?

Budskapet er godt nok! Det Jesus gjorde er godt nok og mer enn det! Derfor trenger vi ikke legge noe til, eller trekke noe fra evangeliet om Jesus som vår frelser.