De små valgene vi tar i hverdagen har stor betydning

De små valgene vi tar i hverdagen har stor betydning

Vi blir det vi gjør, så gjør noe som ærer Gud.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

«Du blir det du spiser» er et utrykk som understreker at vi påvirkes av det vi fyller oss med. «Du blir det du gjør» er en formulering jeg synes sier noe enda viktigere. Nemlig at vi formes av de valgene vi tar og de erfaringene vi gjør oss.

Mange veivalg

Matteus 7,24-25 handler om at de som hører Jesus sine ord og gjør etter dem, er lik en som bygde på fjellgrunn. Å høre Jesu ord og gjøre etter dem kan være vanskelig i vår hverdag, ja hvordan kan vi svare på oppfordringen «Kom, følg meg!» i dag?

Jesus inviterer oss med på en reise der vi kan prøve, feile og lære – en reise der vi må ta flere veivalg. Noen av valgene er ganske store.

De første disiplene brøt opp fra både jobber og familie. Og selv om ikke alle av oss opplever det kallet, har de fleste kristne et bevisst forhold til de store valgene i livet. Vi kan kalle dem makrovalg – hvor vi velger å bo, hva vi velger å bli og hvem vi velger å gifte oss med.

De små valgene

Men kanskje er det for få av oss som har bevisste holdninger til alle de små valgene vi gjør – mikrovalgene.

Skal jeg handle rettferdig eller vanlig kaffe? Skal jeg be eller netflixe før jeg legger meg? Skal jeg smile til eller overse tiggeren?

Å ta gode mikrovalg kan være å forme gode vaner.

Gjett hva: mikrovalgene påvirker oss faktisk mest. Det er jo så mange flere av dem.

Et viktig valg, kanskje et av de viktigste du gjør, kan være å bestemme deg for å lese i Bibelen hver dag. Vi lærer mye om hvordan vi skal leve av å lese i den, men for å få erfaringer må vi ut av komfortsonen og handle.

Forme gode vaner

Å ta gode mikrovalg kan være å forme gode vaner. Gode vaner for vårt åndelige og personlige liv, men også det livet vi deler med andre.

Har du prøvd å vende deg av en uvane? Det er vanskelig, men det er faktisk like vanskelig å skape gode vaner.

Med de første disiplene som inspirasjon er det rom for både å lykkes og mislykkes. Det å feile gir selvinnsikt og forståelse av omgivelsene rundt oss.

Vaner må øves på

«Du tenker deg ikke fram til en ny måte å leve på. Du lever deg fram til en ny måte å tenke på.» skriver Stian Kilde Aarebrot i boka Veiarbeid, som du kan lese hvis du er mer interessert i åndelige vaner og å ta gode mikrovalg hver dag.

Der forteller han at ingen gode vaner kommer av seg selv. De må øves inn. Ved å øve oss på å gi, blir vi mer gavmilde. Ved å skrive ned 3 takkeemner hver dag, blir vi mer takknemlige.

Du blir det du gjør! Så gjør noe som ærer Gud og betyr noe for deg selv og de rundt deg.

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.