LEVENDE TRO: Frelsens frukter

LEVENDE TRO: Frelsens frukter

Her finner du det fjerde av åtte bibelgruppeopplegg i serien Romerbrevet.

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro hver mandag fremover.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les  hver Rom 5,1-11 for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: In Christ Alone – Passion/Kristian Stanfill
 4. Les teksten under, høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

”Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.”

Religion og tro

Da jeg var tenåring hadde jeg en leder i kirka som brukte å gå med en T-skjorte. På den stod det: ”I´m not religious – I just love the Lord.” For noen kan dette høres litt rart ut, men faktum er at det finnes store forskjeller mellom mye religion og den troen som Paulus snakker om i Romerbrevet.

En viktig forskjell er at de fleste religioner på en eller annen måte beskriver hva mennesket kan gjøre for å ”rekke opp” til Gud, og på den måten gjøre seg fortjent til frelse.

Paulus derimot, løfter hele tiden frem at vi som mennesker kommer til kort og understreker at det er Gud som gjennom sin sønn har kommet ned til oss.

På samme måte kan vi se at mye av overtroen og den folkelige religionen i verden fokuserer på hvordan vi som individer kan få ”nytte” av gudene.

Det handler altså om hvordan vi skal få dem til å handle på en måte som vi selv ønsker. I kontrast til dette forkynner Paulus et evangelium som driver oss fra selvsentrering til gudsentrering – fra å leve for oss selv til å herliggjøre vår Skaper.

Rettferdighetens frukter

Alt dette blir tydelig i dagens tekst. Etter å ha brukt 1,18-3,20 på å snakke om alle menneskers behov for rettferdighet og 3,21-4,25 på veien til rettferdighet, kan man si at Paulus nå går over til å snakke om rettferdighetens (eller frelsens) frukter.

Det første han konstaterer er at vi som kristne har fått ”fred med Gud” (v 1). Jesus ga også dette løftet (Joh 14,27), og gjennom hans død og oppstandelse har det altså blitt oppfylt. Fred står i denne sammenhengen for en gjenopprettet relasjon. Guds hellige vrede over synden har blitt avverget. Nå ser han sin sønns hellighet og renhet i oss.

Sann frelsesvisshet

En fantastisk konsekvens av dette er at vi som kristne kan leve med en sann og velbegrunnet frelsesvisshet. To ganger gjentar Paulus hvor sikkert det er at vi skal bli frelst (v 9-10).

Selv her ser vi en viktig forskjell sammenlignet med mange andre religioner. Det holder å snakke med en muslim for å innse hvor lite selvsagt dette er. Koranen lærer at vi på dommens dag skal få våre gjerninger veid på en vekt, og at ingen av oss på forhånd kan si hvilket utfall det blir.

Den største gaven

Både dagens tekst og andre løfter går tilbake på Jesu død og oppstandelse, og sjelden har vel Guds nåde blitt formulert så sterkt som i dette bibelavsnittet!

Når vi skal vurdere en gave, bruker vi å bedømme den ut fra hvilken betydning den har for giveren og ut fra hvor verdig mottakeren er. Nå skriver Paulus at Gud gjennom Kristus har ofret livet sitt – altså det mest dyrebare man kan gi – og at han har gjort dette for en menneskehet som er svak, gudløs og syndig, ja til og med ”Guds fiender” (v 10). Dette er Guds selvoppofrende kjærlighet i et nøtteskall!

Fred og trengsler

Guds kjærlighet møter oss ikke bare i de historiske sannhetene om Jesu død og oppstandelse. Den er også ”utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd” (v 5). Dette er første gang Guds ånds gjerning i de troendes liv nevnes i Romerbrevet, og Paulus kommer til å si betydelig mer om dette i kapittel 8.

Det samme gjelder vår lidelse for Kristus, som litt uventet dukker opp midt i Paulus sin oppramsing av rettferdighetens frukter. At lidelsen kommer inn her er forståelig, for Jesus selv var tydelig på at hans ”fred” ikke er en motsetning til at ”i verden har dere trengsler” (Joh 16,33).

Spørsmål til samtale
 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Hvilken av frelsens frukter (se v 1-5) taler sterkest til deg i ditt liv nå?
 3. Prøv å sette ord på det du tror på: Har du erfart den frelsesvissheten som Paulus snakker om? At du altså kan kjenne deg sikker på at du har ”fred med Gud”? Hvordan kan du fortsette å vokse deg sterkere i denne sikkerheten?
 4. Hvorfor tror du at Paulus tar opp lidelsen som en konsekvens av troen på Jesus? Kjenner du deg igjen i at man som kristen kan komme til å lide på grunn av sin tro?
 5. Hva tror du Paulus mener med at vi var ”Guds fiender” (v 10)?

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro hver mandag fremover.