LEVENDE TRO: Løft blikket

LEVENDE TRO: Løft blikket

Her finner du det sjette av åtte bibelgruppeopplegg om Kolosserbrevet.

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg i 8 deler. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få opplegget gratis her på iTro annen hver søndag.

  1. Takk og be for samlingen
  2. Les Kol 3,1-11 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
  3. Lytt til: Holy Spirit have your way – Leeland
  4. Les teksten under, høyt i fellesskap
  5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
  6. Del bønneemner og be for hverandre

La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.

Det er alltid en logisk oppbygging i Paulus sin undervisning, og nå har han kommet til noe nytt han vil lære oss. Han har brukt et par kapitler på å beskrive sannheten om Gud og om oss mennesker, og vist oss hvem Jesus er, og at alt vi trenger er å tro på ham. Fra nå av er det livet som kristen som står i sentrum for Paulus.

Tar livet på alvor

Nå som dere er reist opp med Kristus, sier han. Nå som dere har fått et nytt liv og vil leve det som kristne, sammen med Gud, kunne han kanskje sagt. Nå har dere fått et nytt perspektiv på livet – så løft blikket og se på Jesus!

Paulus tar livet vårt på alvor, og han vet at her på jorden så er vi preget av det som ikke er godt for oss. Hor, urenhet, lidenskap, ondt begjær, grådighet, sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. Lista fra Paulus er lang, og beskjeden er klar: Dere har fått et nytt liv med Jesus, så løft blikket og spør Gud hvordan dere skal leve. Ikke la dere prege av verden dere er en del av.

Du er et nytt menneske

I vers 9b-10 står det: «For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne.» Her er det mye gull å hente frem. I troen på Jesus får vi et nytt menneske, og det gamle mennesket – som er ødelagt av synden – kler vi av oss. Dette nye mennesket er et bilde på det å være en kristen, og det kan beskrives som at vi har tatt av oss skitne klær og fått på oss Jesus sine helt hvite, rene klær – fordi han gir dem til oss.

Den siste delen av setningen sier noe viktig om hva som skjer med oss når vi lever som kristne. Vi blir kjent med Gud, skaperen vår. Når vi leser i Bibelen, ber, lovsynger og lytter til taler så blir vi bedre kjent med Gud. Det gjør livet med Gud spennende, fordi det alltid er mer å lære. Gud som er større enn alt vi forstår, vil alltid ha noe mer å vise oss om hvem han er.

Gud forandrer meg

Så står det at vi «blir fornyet etter sin skapers bilde», og her blir jeg veldig opphengt i formuleringen. Blir fornyet. Når jeg er kristen – blir jeg fornyet i Guds bilde. Det står ikke at jeg fornyer meg, men at det er noe som skjer med meg: Gud arbeider i meg, og jeg blir fornyet. Det er en viktig påminnelse om hvordan det er å være kristen.

Det er ikke jeg som gjør meg selv mer og mer lik på Gud, men Gud forandrer meg fra innsiden og ut. Gud som har flyttet inn i mitt hjerte med sin hellige ånd, han forandrer meg slik at jeg kan ligne mer og mer på ham. Det er dette vi kaller helliggjørelse, og den prosessen starter når du har blitt en kristen.

Bli bedre kjent med Jesus

En helt konkret ting du kan gjøre for å bli mer lik Jesus, er å bli bedre kjent med hvem han er gjennom å lese i Bibelen. Bibelen forandrer oss, for gjennom at vi leser Guds ord kan vi se hva som er Guds vilje for oss, og Gud kan skape en lengsel i oss etter å ligne mer på det fullkomne mennesket han egentlig har tenkt at vi skulle være.

Spørsmål til samtale

1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
2. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva betyr det at vi skal løfte blikket, søke det som er der oppe, og ikke det som er på jorden?
3. Paulus lister opp en del negative ting i teksten i dag. Hvordan merker dere at vi blir preget av disse tingene i våre liv? Kjenner du deg igjen i noe?
4. Helliggjørelse betyr at vi blir mer og mer preget av Gud i våre liv som kristne. Har du merket at du har blitt forandret på noen områder i livet etter du ble kristen?
5. Hvis det er sant at vi blir forandret av å leve nær Gud – hva kan du gjøre?

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg i 8 deler. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få opplegget gratis her på iTro annen hver søndag.