LEVENDE TRO: Det dårlige budskapet

LEVENDE TRO: Det dårlige budskapet

Her finner du det andre av åtte bibelgruppeopplegg i serien Romerbrevet.

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag.

 1. Takk og be for samlingen
 2. LesRom 1,18-32 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: Kyrie Eleison – Stockholm Vineyard
 4. Les teksten under, høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

”Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett.”

Dette er en tekst som mange bibellesere gjerne vil hoppe over. Ikke nok med at Paulus snakker om Guds vrede, et begrep som for mange kan høres håpløst umoderne ut.

Han gjør seg også til uvenn med majoriteten av dagens nordmenn ved å snakke om betydningen av troen både på Gud og på en objektiv sannhet. For ikke å snakke om hans harde kritikk av alt fra egoisme og hovmod, til baksnakking og samkjønnet sex.

Gode nyheter

For å forstå Paulus´ resonnement må vi få klart for oss hvorfor det er plassert akkurat her, like etter han har snakket om evangeliet om Jesus Kristus.

Som vi så på forrige samling, kan ”evangelium” oversettes med ”gode nyheter”. Det var dette Paulus mer enn noen annet ville formidle.

Trenger vi gode nyheter

Samtidig dukker også et annet spørsmål opp. Hvorfor har vi i det hele tatt behov for gode nyheter? Svaret på dette spørsmålet står i sentrum både i denne teksten og i de neste to kapitlene.

Den påstanden Paulus vil bevise er helt enkelt at årsaken til at vi behøver evangeliet han presenterer i brevets innledning, er at det finnes et dårlig budskap som (dessverre) sier noe sant om oss alle.

”Alle har syndet og mangler Guds herlighet”, skriver han i 3,23. Og det resonnementet  som fører ham dit, begynner allerede i dagens tekst.

Guds vrede

”Vrede” er ikke et positivt ladet ord, og en Gud som er vred høres derfor ikke særlig oppmuntrende ut. Årsaken til Guds vrede i følge Paulus, er at det fins krefter i denne verden som bryter ned Guds gode skaperverk.

Fra syndefallet i Edens hage har vi mennesker blitt delaktige i et opprør mot Gud, et opprør som kommer til uttrykk på mange ulike måter.

Det første av disse er at vi vender Gud ryggen. Vi tror ikke på ham og vi vil ikke ha ham som vår Herre (v 18 og 21).

Det andre er at vi vender oss bort fra sannheten. Vi vil selv kunne bedømme hva som er rett og galt, sant og falskt (v 18 og 25).

Det tredje er at vi, i vakuumet etter Gud, setter vår tillit til det som er skapt istedenfor til Skaperen selv (v 23 og 25).

Det fjerde er at vi begynner å leve på en måte som ligger i strid med Guds moralske vilje. Ikke minst gjelder dette vår seksualitet, som forvrenges til noe annet enn det den egentlig var skapt til i begynnelsen (v 24).

Samkjønnet sex

Et av de fremste eksemplene på det siste er hos Paulus samkjønnet sex. Årsaken har ikke bare med det fjerde punktet å gjøre, men også med de tre første. Problemet med samkjønnet sex er altså ikke bare at det ut i fra en juridisk tanke må betraktes som synd (se 3 Mos 18,22, 20,13), men også at det åpenbart går i mot Guds skapelsesordning.

Årsaken til at Paulus løfter frem samkjønnet sex er altså ikke først og fremst fordi det skal være ”den verste tenkelige synden”. Det handler mer om at det illustrerer hans overordnede poeng: Når vi mennesker vender Gud ryggen, blir hele livet vårt påvirket.

Grunnen til at vi trenger evangeliet

I slutten av avsnittet tydeliggjør Paulus dette gjennom å ta opp så mange som 21 ulike eksempler på synd. Oppsummert er dermed budskapet hans veldig tydelig: Når vi lever i opposisjon mot den Gud som har skapt oss, pådrar vi oss Guds vrede. Det er derfor vi trenger evangeliet. Det er derfor vi trenger en Frelser.

Spørsmål
 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Hvilke av syndene Paulus nevner kjenne du deg mest igjen i selv?
 3. Prøv å sette ord på det du tror på: Hvorfor trenger vi mennesker en frelser?
 4. Mange av dagens nordmenn blir provosert av Paulus ord om samkjønnet sex. Hvorfor tror du det er slik? Hvordan bruker du selv å tenke når Bibelens ord utfordrer deg?
 5.  Hvordan reagerer du på budskapet om ”Guds vrede”?
Yoal Desurmont/Unsplash.com

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag.