I jula ble Gud menneske

I jula ble Gud menneske

Da Ordet ble menneske viste Gud at ingen ting er umulig for ham.

Juletekster i Bibelen

I dagene fram mot jul ser vi på noen flere bibeltekster som viser betydningen av at Jesus ble født.

I høst kom jeg i en lengre prat med en mann på en busstur. Det kom etter hvert fram at han var muslim, og at jeg var kristen. Det sistnevnte visste jeg riktignok fra før.

Han begynner snart å spørre meg om ulike ting han ikke skjønte med kristendommen. Blant annet om hvorfor i all verden det lå tre ulike kirker rett ved siden av hverandre en plass han hadde vært. Hva var poenget med det?

Slik han så det, trodde vi i grunnen på det samme. Hans Jesus hadde et annet navn, Isa, og gjorde ikke helt det samme som den Jesus som jeg trodde på. Men vi trodde jo begge på Gud! Da ville det gå oss godt til slutt.

Vi trenger Jesus

Jeg delte ikke den samme overbevisningen. Overbevisning om at det finnes en Gud, er ikke nok til å møte ham. Vi trenger Jesus.

Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen, unntatt Faderen, og ingen kjenner Faderen, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for. (Matteus 11,27)

Vi tror ikke at Jesus bare var en «vanlig» profet, som ble sendt av Gud for å si noen ord. Johannes åpner sitt evangelium med et eget juleevangelium, som stadfester: Jesus er Gud.

Ordet

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (Johannes 1,1)

Hva er nå dette «Ordet»? I de neste versene beskrives ordet som «han» og «ham» – så kanskje det er riktigere å spørre: Hvem er Ordet?

Aller tydeligst kommer det fram i vers 14:

Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. (Johannes 1,14)

Det er vanskelig å skjønne. Jesus var både Gud og menneske? Samtidig? Busskameraten min fikk ikke det til å gå opp. For Gud er evig, mens vi mennesker er ikke det; vi er skapt.

Gud ble menneske

Her ligger det noe viktig, og som er selve budskapet i julen: Gud ble menneske. Han har ikke alltid vært det, men det har alltid vært planen at han skulle bli det! Les hva Peter skriver om at vi ble kjøpt fri med Jesu blod:

Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. (1. Peter 1,20)

Hvordan er det mulig at Gud blir menneske? Bibelen har ikke som mål å gi oss en vitenskapelig forklaring. Vi må slå oss til ro med svaret engelen Gabriel gir Maria:

For ingen ting er umulig for Gud. (Lukas 1,37)

Brimstone Creative

Juletekster i Bibelen

I dagene fram mot jul ser vi på noen flere bibeltekster som viser betydningen av at Jesus ble født.