Guttesnakk

Modige menn

Det koster noe å stå opp for det man mener. Det har Sebastian selv erfart.
av Sebastian Bekkevold

Kommer kanskje

Hvorfor er det så vanskelig å velge og hvordan kan vi som unge menn gå foran som gode eksempler?
av Jonatan Teigland

Sett noen grenser

Frykten for hva andre kan tenke gjør det vanskelig å sette grenser. Men det handler om å passe på seg selv.
av Hans Arne Sanna