8 svar på noen vanlige innvendinger mot kristen tro (2/2)

8 svar på noen vanlige innvendinger mot kristen tro (2/2)

Har du noen gang lurt på om Bibelen fortsatt er relevant i dag og om dens budskap om seksualitet er utdatert og undertrykkende, eller om vi i det hele tatt kan stole på evangeliene som historiske kilder om Jesus og oppstandelsen?

Apologetikk-kvelder

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Apologetikk-kveldene arrangeres av Laget NKSS, i samarbeid med lokale menigheter.

Dette er del 2/2 av denne apologetikk-saken. Del 1 leser du HER.

5. Er ikke Bibelens budskap om seksualitet utdatert og undertrykkende?

Mange av oss har kjent på skam og uverdighet i møte med Bibelens budskap om seksualitet. Hvordan kan da Bibelen være en kilde til frihet og kjærlighet?

På årets første apologetikk-kveld delte ungdomsformidler Alexis Lundh om hvordan vi kan leve i tråd med Guds design for vår seksualitet. Han påpekte at selv om vi har fri vilje, vet Gud som vår Skaper hva som er best for oss. Vi er skapt for å gjenspeile Guds bilde, og har en innebygd lengsel etter fellesskap, intimitet og kjærlighet.

Alexis understrekte at Gud skapte mannen og kvinnen for å elske og respektere hverandre. Ettersom «kvinnen er kronjuvelen i skaperverket», er mannen kalt til å beskytte henne slik at hun kan føle seg trygg. Dette oppnås bare når han gjenspeiler Kristi selvoppofrende kjærlighet.

Gud har satt rammer for seksualiteten for å verne om både mann, kone og barn. Selv om rammer kan virke begrensende, er de faktisk frigjørende når en innser at de er satt der til vårt beste.

For mange i dag er frihet å bryte grenser, men ekte frihet ligger i å leve trygt innenfor de grensene som Gud har satt for oss. Det er da man er virkelig fri!

Les gjerne denne saken fra iTro-arkivet: Det er ikke seksualiteten som definerer menneskets verdi eller identitet

6. Er ikke Bibelen irrelevant i 2023?

Har du noen gang følt deg flau over Bibelen? Har du slitt du med å akseptere Bibelen som en autoritet i livet ditt, ikke minst når du kommer over vanskelige tekster?

Da Sofie Braut besøkte Bergen for noen måneder siden, ga hun oss noen nøkler for å bygge opp tilliten til Bibelen. Selv om mange mennesker i dag leser mindre i Bibelen, og ikke ønsker å assosieres med den, vil regelmessig lesing av Bibelen ha positive effekter på livet. Det reduserer stress og angst, samt øker håpet.

Bibelen er en gammel bok, men etter 2000 år viser den seg stadig å være like relevant. Hvis vi klarer å se den røde tråden i budskapet, vil vi oppdage dens unike funksjon som moralsk veiviser. Dette skyldes at det er Skaperen av universet står bak, noe som er hele grunnen til dens pålitelighet. Bibelen gir svar på de store spørsmålene, og selv de vanskelige tekstene har en funksjon i helheten.

Sofie anbefalte oss å se på Bibelen som en åpenbaring av Jesus, der vår relasjon til Han igjen vil skape en dypere tillit til Bibelen. Da vil den gamle, men livgivende boken vise sin kraft inn i livene våre, og fjerne all grunn til å skamme seg over den.

Les gjerne denne saken fra iTro-arkivet: Trenger vi «de gode nyhetene» fra Bibelen i 2023?

7. Kan vi stole på evangeliene som historiske kilder om Jesus?

Har du noen gang lurt på om det som står i evangeliene faktisk har skjedd? Og er det ikke vanskelig å vite om denne gamle teksten har forandret seg? På apologetikk-kvelden i mars delte jeg hvorfor vi har gode grunner til å stole på evangeliene som historiske kilder om Jesus.

For det første ble de skrevet tett opptil de faktiske hendelsene, av personer som hadde direkte eller indirekte kontakt med Jesus eller disiplene hans. For det andre er evangeliene biografier om Jesus, fulle av historiske detaljer og forteller det som faktisk skjedde.

For det tredje finnes det bevis både innenfor og utenfor Bibelen som støtter evangeliene som troverdige. Dette inkluderer uavhengige vitner, originalitet og bekreftelse fra både arkeologi og kulturhistorie. Til slutt har vi også gode grunner til å stole på at vi har tilgang på den originale teksten. Dette grunnet det store antallet manuskripter vi har tilgang på, og likheten mellom dem.

Dermed konkluderte jeg med at det er intellektuelt tilfredsstillende å stole på evangeliene som troverdige vitner om Jesus.

Les gjerne denne saken fra iTro-arkivet: Kan vi stole på det som står i Det nye testamentet?

8. Kan vi bevise at Jesus sto opp fra de døde?

Er du en av dem som krever matematiske bevis for «alt», selv for Jesu død og oppstandelse? På forrige apologetikk-kveld forklarte teolog Jon Håversen at selv om historiske hendelser ikke kan bevises matematisk, kan vi likevel, akkurat som i en rettsak, bedømme om noe har skjedd med tilstrekkelig bevisgrunnlag.

Basert på mengden tilgjengelige kilder, er det faktisk bred enighet blant forskere om at Jesus eksisterte og døde på korset, men finnes det bevis for at han ble sett levende igjen?

For å sannsynliggjøre oppstandelsen, pekte Jon på tre fakta:

  1. At Jesu grav var tom ifølge de tidligste og beste kildene.
  2. At et bredt spekter av vitner påsto å ha sett Jesus levende.
  3. At kristendommens raske spredning, og disiplenes villighet til å dø for sin tro, er vanskelig å forklare uten oppstandelsen.

Hvordan kan vi tolke disse tre faktaene?

Det finnes flere teorier som prøver å bortforklare oppstandelsen, men ifølge Jon mangler alle disse både forklaringskraft og forklaringsomfang. Dermed konkluderte han med at den beste forklaringen på de historiske faktaene rundt Jesu liv er at han sto opp igjen fra de døde.

Les gjerne denne saken fra iTro-arkivet: Er det fornuftig å tro at Jesus sto opp fra de døde?

Et frimodig vitne for Gud

Jeg håper du sitter igjen med at det finnes gode svar på vanskelige spørsmål! Det kan være utfordrende å føle at man må forsvare den kristne troen sin, spesielt siden ingen av oss har innsikt nok til å svare godt på alle tenkelige spørsmål.

I møte med apologetikken kan du tenke at du først og fremst er kalt til å være et vitne for din tro ved å dele hvordan Jesus har forandret ditt liv. Deretter kan du søke etter svar på de mer utfordrende spørsmålene.

Jeg håper du ble styrket i din tro, og oppmuntret til å være et frimodig vitne for Gud. I tillegg at du har blitt inspirert til å utforske troen enda mer! Dersom du vil ta ut på denne reisen, oppfordrer jeg deg til å delta på de neste apologetikk-kveldene både i Bergen, Oslo eller Kristiansand. Informasjon finner du på Facebook-arrangementene.

I sum handler dette som sagt om «å være klar til å forsvare og begrunne sin tro når man blir spurt ut om den». Er du klar?

4 andre svar på gode spørsmål

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Sjekk ut fire andre svar på gode spørsmål i første del av denne saken HER. Der vil du blant annet få svar på:

  • Er tro en fordel eller en ulempe for vår fysiske og psykiske helse?
  • Finnes det gode grunner til å tro på Gud?
  • Hvorfor svarer ikke alltid Gud på mine bønner?
  • Er ikke de kristne budene begrensende mens de sekulære budene er frigjørende?
Ponda / Lightstock

Apologetikk-kvelder

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Apologetikk-kveldene arrangeres av Laget NKSS, i samarbeid med lokale menigheter.