Sex

Seksualitet ≠ sex

Seksualitet er i forskjell til sex ikke en handling, men noe vi er skapt med.
av Dina Viktoria Teien