Seksualitet ≠ sex

Seksualitet ≠ sex

Seksualitet er i forskjell til sex ikke en handling, men noe vi er skapt med.

Tema

Tema på iTro i februar er «Sex».

En vanlig misoppfatning er at man må ha sex for å være et seksuelt menneske.

Begrepene «seksualitet» og «sex» blir også ofte brukt om hverandre uten tydeligere avklaring. Som kristne blir vi gjerne oppfordret til å vente med sex til ekteskapet, men kan man likevel være et seksuelt vesen som singel og ugift?

Seksualitet ≠ sex

Det enkle svaret er ja. Alle mennesker har en seksualitet.

Seksualitet er i forskjell til sex ikke en handling, men noe vi har. Den er forankret i vår identitet, noe vi er født med.

Seksualitet berammer legning og kjønn, tiltrekning og følelser, tanker og lyster, forplantning og fantasier, moral og kulturelle normer.

Seksualiteten følger oss gjennom hele livet og preger vår personlighet. Allerede som små barn er vi nysgjerrige på egen og andres kropper og søker nærhet til andre.

Denne drivkraften gjør oss sårbare og bør bevares og behandles med omsorg.

Verdens helseorganisasjon definerer seksualitet på denne måten:

«(…) Seksualitet omfatter så mye mer, den finnes i energien som driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet. Den uttrykkes i det vi føler, hvordan vi beveger oss, hvordan vi berører andre og selv blir berørt. Seksualiteten handler om å være sensuell, så vel som å være seksuell. Seksualiteten påvirker altså våre tanker, følelser, handlinger, og vårt samspill med andre mennesker.»

Seksualitetens sårbarhet

Når seksualitet omfatter alle disse tingene vil det være naivt å tenke at vi først blir seksuelle mennesker når vi gifter oss og kan leve i seksuell utfoldelse med en ektefelle.

Vår seksualitet er en naturlig drivkraft som hjelper oss å dekke menneskelige behov for nærhet, kjærlighet og omsorg. Samtidig vet vi at denne drivkraften også gjør oss sårbare og bør bevares og behandles med omsorg.

Vi er skapt med seksualiteten vår og det er kanskje en av de vakreste gavene Gud har gitt oss. Seksualitet har med tilknytning, fellesskap, nærhet og intimitet å gjøre. Det er en helt naturlig drivkraft vi ikke skal være redde for å bli kjent med.

Spørsmålet er heller hvordan vi kan bli kjent med denne siden av oss selv på en måte som bevarer oss.

For strenge rammer?

Noen ganger kan det kanskje oppleves som at Gud er for streng og at retningslinjene for hvordan vi bør leve livene våre er trange og urettferdige.

Når vi tror at Gud ønsker for oss at vi skal være gift før vi lever i seksuell utfoldelse med noen andre, er ikke det fordi Han er kjip, men nettopp fordi vår seksualitet berører så mye mer enn kun seksuelle handlinger.

Den gjør oss sårbar, men er vakker dersom den bevares.

Ulik seksualitet

Vi er skapt til mann og kvinne, og med det utgangspunktet vil vi også være forskjellige – både i tanker, følelser og handlinger. Det gjelder også seksualiteten vår.

Våre moralske kompass kan peke hver sin retning når det gjelder grenser og utforskning, eller hvilket behov vi har for nærhet og tilknytning til andre mennesker.

Det er viktig å ha respekt for de individuelle forskjellene og anerkjenne at jenter så vel som gutter påvirkes av drivkraften seksualitet faktisk er. Det er derfor også viktig å bli trygg på egen seksualitet, slik kan vi være tryggere mennesker for hverandre.

Twenty20

Tema

Tema på iTro i februar er «Sex».