Det er en fare for at forkynnelse om sex forbeholdt ekteskapet gjør at mange unge kristne føler på skam

Det er en fare for at forkynnelse om sex forbeholdt ekteskapet gjør at mange unge kristne føler på skam

Vi må ikke glemme nåden.

Tema

Tema på iTro i februar er «Sex»,

Når vi snakker om sex i rammen av ekteskapet mellom mann og kvinne som det bibelske idealet, så er det viktig å samtidig ta opp temaet skam.

For realiteten er at ikke alle kristne som ønsker å leve etter Guds vilje på dette området klarer det.

Ulike erfaringer

Noen er stuck i en avhengighet knyttet til porno og onani og kan kjenne seg både skamfull og isolert, som om man er den eneste kristne som sliter på dette området.

Andre har allerede vært seksuelt aktiv med andre, enten i fortiden eller per dags dato, og finner det vanskelig å skulle slutte med det. Det er tross alt sterke drivkrefter og tette bånd som knyttes gjennom sex.

Noen har dessverre opplevd overgrep og grenseoverskridende atferd som er smertefullt å bære med seg.

Og andre opplever at frykten for å gå for langt seksuelt har satt sitt preg på hvordan syn man har på sex og gjør det vanskelig å leve ut et godt seksualliv når man først er gift.

Fordømmende framstillinger

Alle disse erfaringene må vi ha i bakhodet når vi snakker om sex i kristne sammenhenger.

I noen sammenhenger kan det være så stort fokus på idealet om sex forbeholdt ekteskapet slik at det kan gi inntrykk av at det er det ene som definerer en som «innenfor» eller «utenfor» som kristen.

Eller som «verdifull» eller «verdiløs» som framtidig ektefelle.

Et eksempel på det siste er den omtalte illustrasjonen av et eple som for hver gang man har sex blir tatt en bit av. Til slutt står bare epleskrotten igjen.

Begge deler står i sterk kontrast til nådebudskapet i Bibelen.

Jesus møter oss med nåde

For, som Joakim Solbakken skriver i «Balansen mellom nåde og sannhet?», viser Jesus oss at selv om idealet, sannheten om Guds vilje, står fast så møter han oss alltid med nåde.

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» (Romerne 8,1)

For det første betyr det at alle som går på en smell eller som har levd ut et aktivt seksualliv vil få tilgivelse når man ber om det.

Og hvor mange ganger kan man be om tilgivelse? «Sytti ganger sju» er svaret til Jesus, som et bilde på et uendelig antall ganger. (Matt 18,28)

Kraft til omvendelse og gjenopprettelse

For det andre så innebærer nåden en kraft til omvendelse, altså å ta en helomvending og gå i en ny retning i livet. Og til gjenopprettelse fra det som har vært brutt til et nytt liv i frihet.

Det er en nåde som utsletter all skam, som gjenoppretter og gir oss kraft til å leve et nytt liv i frihet.

Det betyr at vi kan komme til Gud med kampene vi står i, med synd og sår og smertefulle erfaringer, og oppleve at Gud leger sårene våre og bryter bindingene og avhengigheten vår.

Det er en nåde som utsletter all skam, som gjenoppretter og gir oss kraft til å leve et nytt liv i frihet.

Livet med Gud gir oss hensikt

Dette livet i frihet der man lever etter Guds vilje, uavhengig av om man er singel eller gift, og der livet med Jesus blir så mye mer verdifullt enn alt verden har å tilby, bør være en del av praten når kristne snakker om sex.

For det er ikke sånn at ekteskapet er det høyeste målet for kristne. Heller ikke sex.

Det er mye godt ved sex, og seksualiteten vår er skapt av Gud for en grunn, både til glede og for å kunne føre liv videre.

Men kjernen av den kristne troen er å kjenne og elske Gud og å få være med på å invitere andre inn i en relasjon til ham. Det gir en hensikt og en verdi som utsletter skam og gjør oss hele og fri på innsiden.

Når relasjonen med Gud er på plass får vi lyst til å leve etter Guds vilje. Det er nådens kraft.

Tema

Tema på iTro i februar er «Sex»,