Gud kunne da ikke la ham – selveste Ham – bli ydmyket på den måten!

Gud kunne da ikke la ham – selveste Ham – bli ydmyket på den måten!

Jesus la livet sitt ned for at vi skulle kunne oppstå med ham.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Bibelteksten finner vi i Lukasevangeliet 18,31-34.

Han tok de tolv til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje dagen skal han stå opp.» Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa.

Du kan også lytte til andakten her:

Moses og Elia

Alle så opp til Moses. For jødene var han den største av alle profetene. Moses sa selv at en dag skulle det stå frem en like stor profet som ham. En ny Moses.

I 5 Mosebok 18,15 sier Moses dette om den nye profeten: «Ham skal dere høre på.»

Elia var også en profet. På siste side av Det gamle testamente leser vi om at Gud skulle sende en ny Elia. «Han skal vende fedrenes hjerter til barna».

Og der stopper Det gamle testamente. Den nye Moses og den nye Elia hadde ikke kommet.

Ventetid

Jødene ventet. Århundrene gikk.

Så leser vi første kapittel av Lukasevangeliet. Der står det dette om døperen Johannes: «Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna».

Johannes var den nye Elia. Johannes så opp til Jesus slik jødene hadde gjort til Moses. Og i kapittel 9 vers 35 i Lukasevangeliet leser vi at Gud sa dette om Jesus: «Hør ham!»

Jesus var det nye Moses – han jødene hadde ventet på alle disse årene. Pilene pekte framover mot ham.

Profetier i Det gamle testamentet

Jesus sa flere ganger at det stod om ham i Det gamle testamente. I dagens tekst ser vi at han gjorde det.

Det gamle testamente profeterte at han skulle bli mishandlet og slått i hjel, sa han. Og at han skulle stå opp fra de døde den tredje dagen.

Han skulle altså ikke forbli død, men gjenoppstå.

Jesaja 53 er kanskje det stedet i Det gamle testamente der dette kommer tydeligst frem. Det står om en person som ble nettopp mishandlet og slått i hjel.

I vers 7 står dette:

«Han ble mishandlet,
han ble plaget,
og han åpnet ikke munnen,
lik et lam som føres bort for å slaktes,
lik en sau som tier når den klippes,
og han åpnet ikke munnen.»

I vers 10 står det at etter denne personen var slaktet, skulle han «leve lenge». Han skulle altså ikke forbli død, men gjenoppstå.

Det er en skremmende treffende profeti om Jesus.

Vanskelig å forstå

Disiplene hadde problemer med å forstå det Jesus sa. De kunne ikke forestille seg at den nye Moses skulle bli slått i hjel. Gud kunne da ikke la ham – selveste Ham! – bli ydmyket på den måten.

Men når vi ser på dette i ettertid, faller brikkene på plass. Jesus lot seg ydmyke, slik det var profetert århundrer tidligere.

Jesus la livet sitt ned for at vi skulle kunne oppstå med ham til et nytt liv.

Som det står i Jesaja 53:

«Vi tenkte: Han er rammet,
slått av Gud og plaget.
Men han ble såret for våre lovbrudd,
knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred,
ved hans sår ble vi helbredet.»

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen