«Jesus er verdig vår pris og takk» kan ofte bare bli en meningsløs frase

«Jesus er verdig vår pris og takk» kan ofte bare bli en meningsløs frase

Hvorfor skal vi lovsynge og takke?

Tema

Temaet på iTro i oktober er «Verdig».

Vi lovsynger gjerne om at Jesus er verdig all vår pris.  Men hva betyr det egentlig? Jeg merker at ofte kan sånne fraser bare bli ord for meg. Jeg forstår ikke egentlig hvorfor jeg synger det.

I Johannes Åpenbaring står det en del om at Jesus (Lammet) er verdig.

I kap 5,12 står det:

De ropte med høy røst: Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk.

Og i kap 5,9:

De sang en ny sang: Verdig er du til å ta imot boken og bryte seglene på den. For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner.

Håpet om Messias

Gjennom Det gamle testamentet kan vi se at jødene venter på en Messias; et menneske som med Guds hjelp skal komme og redde jødene ut fra fiender, undertrykkelse, fangenskap og vanskeligheter, og deretter gjenopprette Guds rike på jord.

Jødene trodde at Messias skulle komme som en sterk militær leder, som gjennom krig skulle vinne over fiendene. Slik som vi ser for eksempel kong David seirer når han er konge i Israel.

Gjennom profetier blir de stadig minnet på at denne tiden en dag skal komme. Bokrullen (boken) som nevnes her i Åpenbaringen er en henvisning til profetiene i Det gamle testamentet, som handler om hvordan Guds rike skal komme på jorden slik som i himmelen.

Jesus er den uventede Messias

Videre ser vi at det er et slaktet lam som er den som kan åpne boken. Det er altså ikke en Messias som vant over fiendene sine ved å drepe dem, som innfører Guds rike.

Guds rike blir på jorden opprettet gjennom den korsfestede Messias, som vant over fiendene sine ved å dø for dem. Jesus er altså verdig til å åpne Guds rike fordi han selv valgte å dø for sine fiender, som i utgangspunktet ikke kunne komme til Gud.

Jeg er uverdig

Jeg har vokst opp i et kristent hjem, og tenker at jeg har en naturlig plass hos Gud, og kan være hans barn. Men egentlig er ikke det naturlig. I meg selv er jeg ikke verdig eller god nok til å være en del av Guds rike.

Men fordi Jesus døde på korset og tok min straff kan jeg komme til Gud. Derfor er Jesus verdig.

Jesus er verdig

Vi synger ikke salmer og lovsanger for å få gode følelser (selv om det ikke er noe galt i å oppleve det) eller for å være «gode» kristne eller fordi det er en koselig kristen fritidsaktivitet.

Vi synger og takker fordi Jesus har gjort det mulig for oss å få et evig liv med Gud. Det gjør Jesus verdig. Det fortjener vår takknemlighet og lovprisning.

Stephen Sharp / Unsplash

Tema

Temaet på iTro i oktober er «Verdig».