Jesus sier at alle mennesker, selv de beste blant oss, kommer til kort

Jesus sier at alle mennesker, selv de beste blant oss, kommer til kort

De gode nyhetene er at Han løser problemet.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Matt 5,20-26

Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.’

Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: ‘Din idiot!’ skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: ‘Din ugudelige narr!’ skal være skyldig til helvetes ild.
Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din! Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ennå er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg: Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre.

Ordene vi leser ovenfor er gode nyheter.

Det er kanskje ikke det første du tenker. Er det gode nyheter at Jesus kommer med krav som virker totalt uoppnåelige?

Fariseerne og de skriftlærde hadde innført mange nok bud allerede. Og vår rettferdighet må langt overgå deres? Sier ikke egentlig Jesus her at alle, selv de beste blant oss, kommer til kort?

Jo. Det stemmer. Men samtidig er ordene til Jesus gode nyheter. La meg prøve å forklare.

Menneskenes problem

Fariseerne og de skriftlærde så et problem: menneskene levde ikke etter Guds vilje.

For å løse problemet forsøkte de å sette opp regler og bud. Ordningene skulle gjøre at de og andre kunne leve rettferdige liv for Gud.

Men det var ikke løsningen på problemet, ifølge Jesus. Roten til problemet var menneskehjertet.

Det onde hos oss kommer fra vårt eget indre.

Med tankene våre kan vi ta livet av menneskeverdet.

Mord for eksempel. Jesus snakker om det også i kapittel 15, vers 18. Mord er ikke bare vold og drap, men også noe som kommer ut av et ondt hjerte. Med tankene våre kan vi ta livet av menneskeverdet, frata folk deres verdighet, tråkke på deres gudlikhet.

Et urent hjerte kan ikke gjøres rent med velmenende bud og krav. Ondskapen vil velle frem uansett.

Senere i evangeliet, i kapittel 23, kan vi lese om resultatet av fariseerne og de skriftlærdes forsøk på å bli rene. De endte opp som pent pyntede graver. Utenpå så de rene ut, men inni var det død og fordervelse.

Oppgjør med problemet

Jesus gjør mer enn bare å peke på problemet. Han tar et oppgjør med det. I versene vi har lest er det som at han fyrer av startskuddet for en ny tid.

I Jeremia kapittel 31 leser vi at denne tiden skulle komme: «Dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte».

Problemet skulle bli gjort noe med. Og det skulle gjøres ved å gå til roten av problemet.

Gud vil gi oss et nytt hjerte så vi kan leve slik vi er skapt til.

I Esekiel kapittel 11 står det: «Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dem. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte i stedet, slik at de kan følge mine forskrifter, holde fast ved mine lover og leve etter dem».

Gud vil gi oss et nytt hjerte så vi kan leve slik vi er skapt til: til Guds ære og andre menneskers glede. Det er de gode nyhetene.

«Hjerteoperasjon»

Jeg vil oppmuntre deg til å lese Romerbrevet kapittel 6,1-11. Det tar cirka ett minutt.

Der kan du lese om hvordan vi får et nytt hjerte. Det kan minne litt om en moderne hjerteoperasjon: Vi ligger på benken, og en kirurg opererer oss. Det er ikke vi selv som fikser hjertet. Vi blir operert.

Det er det sentrale i versene i Romerbrevet: Vi ligger på benken – Gud løser problemet. I dåpen ble vi gitt et nytt hjerte.

Er ikke det gode nyheter?

Og etter å ha lest om disse gode nyhetene kan vi avslutte med å lese fra Efeserne kapittel 4:

«Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn! Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet».

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.