Hvordan skal kristne forholde seg til et tredje kjønn?

Hvordan skal kristne forholde seg til et tredje kjønn?

Det skal utredes om det skal innføres en «tredje kjønnskategori» i Norge.

Et tredje kjønn?

Regjeringen har bestemt at det skal utredes om det skal innføres en «tredje kjønnskategori» i Norge.

I løpet av få år har det blitt mye debatt om mennesker som forteller at de er «født i feil kropp», som kaller seg transpersoner eller som bruker uttrykket «ikke-binære» om seg selv. Språkrådet uttalte nylig at ordet «hen» bør innføres som et personlig, kjønnsnøytralt pronomen i norske ordbøker.

Kjønnsdysfori

Det første som bør sies om dette temaet er at det berører en del personer som har det vanskelig.

Iblant brukes uttrykket «kjønnsdysfori» om de som opplever et sterkt ubehag i livet fordi deres opplevelse av kjønn ikke stemmer overens med deres biologiske kjønn.

Selv om det kan være vanskelig å forstå hvordan disse opplever sin situasjon, er det direkte ukristelig å latterliggjøre eller trakassere transpersoner.

Skapt av Gud

Det andre som bør sies er at kjønn – som alt annet – er skapt av Gud. I skapelsesberetningen leser vi at Gud skapte menneske «til mann og kvinne».

Og disse ordene gjentar Jesus blant annet i Matteus 19,4. Derfor kan ikke kristne tenke, slik noen gjør, at kjønn er en flytende størrelse eller at det egentlig finnes flere enn to kjønn.

Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne» (Matt 19,4)

Protestere?

Noen vil kanskje tenke at hvis Gud bare har skapt to kjønn, så skal kristne protestere når noen sier at de er «født i feil kropp». Men vi trenger ikke å avvise historien til de som forteller at de ikke opplever samsvar mellom opplevd kjønn og biologisk kjønn.

Ingen av oss bør avfeie mennesker som deler slike opplevelser.

I en syndig verden er det ingen av oss som er akkurat som Gud har planlagt. Noen blir født med synlige sykdommer, skader eller avvik.

I en slik verden er det ikke så underlig at noen blir født med følelser eller lengsler som oppleves vanskelige og utfordrende. Ingen av oss bør avfeie mennesker som deler slike opplevelser.

Følelser og biologi

Derimot bør vi skille mellom å lytte til menneskers fortellinger om hva de føler og å akseptere at det er følelsene som forteller hva som virkelig er sant.

Når temaet er kjønn, tror jeg det blir galt å tenke at opplevelsen av eget kjønn – og som vi gjerne kaller kjønnsidentitet – er aller viktigst.

For kjønn handler også om biologi, og for de aller fleste får biologien betydning også for kjønnsidentiteten.

Vi mister av syne hva kjønn virkelig er hvis vi skiller skarpt mellom biologisk kjønn og opplevd kjønnsidentitet.

Vi vet i dag at de fysiske og biologiske aspektene ved kjønnet vårt – som at menn har mer testosteron enn kvinner – faktisk er med og forklarer hvorfor menn og kvinner tenker litt ulikt, reagerer litt ulikt og håndterer foreldreskap litt ulikt.

Derfor mister vi av syne hva kjønn virkelig er hvis vi skiller skarpt mellom biologisk kjønn og opplevd kjønnsidentitet.

Rent biologisk er det umulig å skifte kjønn. Alle mennesker er enten mann eller kvinne avhengig av om de har potensiale for å produsere eggceller eller sædceller. Slik sett er ikke kjønn noe som flyter, og det finnes heller ikke flere enn to kjønn.

Twenty20

Et tredje kjønn?

Regjeringen har bestemt at det skal utredes om det skal innføres en «tredje kjønnskategori» i Norge.