Som kristne sprer vi de gode nyhetene om en mann som ble torturert og drept

Som kristne sprer vi de gode nyhetene om en mann som ble torturert og drept

Hvorfor måtte Jesus dø på korset?

Tema

Tema på iTro i desember er «Kors».

Hvorfor kunne ikke Gud bare tilgi oss hvis Gud er kjærlighet?  Hvorfor så mye blod, gørr, tortur og død? Det kan virke som at Gud er nokså grusom som krever dette for å tilgi.

Ekte tilgivelse koster

Ekte tilgivelse koster, for det er gjort en urett og den uretten må noen betale for.

Jesus sammenligner tilgivelse ofte med penger (for eksempel i Matt 18, 21-35) fordi det er lett å se det helt konkret der; hvis noen skylder meg penger, og jeg tilgir, så blir ikke kostnaden borte; jeg må ta den.

Gud har skapt oss mennesker til å leve i relasjon og harmoni med seg selv og hverandre. Men istedenfor å følge Guds gode skaperordning, synder vi mot både Gud, oss selv, andre og skaperverket.

Vår synd skaper urettferdighet, lidelse og ondskap, og dersom Gud skal tilgi det uten å gi oss straffen vi fortjener, må han selv ta følgene av vår synd.

Rettferdig dommer

For hvis han ikke gjør det, hvis ingen får straff, er han ikke rettferdig.

Bibelen sier at Gud er en rettferdig dommer (Sal 7,12). Som mennesker skapt i hans bilde er også vi opptatt av rettferdighet. Når vi ser film, ønsker vi at skurken skal få sin straff. Hvis noen gjør noe grusomt mot oss, vil vi ikke la dem gå ustraffet fra det.

En kjærlig far er ikke likegyldig til at barna sine lider.

Mange barn og voksne blir misbrukt, solgt som slaver, torturert og slaktet. Jeg syns det er godt å vite at vi har en rettferdig Gud som ikke ser mellom fingrene på ondskap som blir gjort mot mennesker, og lar det gå uten dom.

En kjærlig far er heller ikke likegyldig til at barna sine lider. Gud tar synden på alvor fordi Gud tar oss på alvor.

Og det innebærer også at han ikke kan ta lett på den synden som vi selv gjør mot andre.

Offer for synd

Derfor går Jesus inn og blir et offer for synd (Hebr 10,10). Denne offertanken høres kanskje litt fremmed og skremmende ut. Er Gud slik som hedenske guder i andre religioner, som krever menneskeofringer?

Her er det viktig å huske på kristendommens lære om at Gud er treenig. Gud sender ikke Jesus, sin sønn, ned til jorden for å ta straffen – som en type guddommelig barneofring – fordi han er for feig til å møte dommen selv. Nei, Jesus er Gud, og slik går Gud selv i døden.

Det er min og din synd som ble spikret til korset slik at vi kan slippe å ta straffen vi fortjener.

Vi er ikke så vant med offertanken i vår kultur, men det handler nettopp om at noen går i noen andres sted, slik at  det kan bli rettferdighet.

Det er min og din synd som ble spikret til korset slik at vi kan slippe å ta straffen vi fortjener. Gud anerkjenner synden vi gjør, og deretter tar et oppgjør med det ved å ta på seg synden på korset. Slik kan han både opprettholde rettferdighet og samtidig ikke straffe oss.

Evangeliet oppsummert:

  • Alle mennesker synder, og trenger Guds tilgivelse.
  • Gud er kjærlighet; han vil tilgi.
  • Gud er rettferdig; tilgivelse kan ikke bli gitt uten en betaling for synden.
  • Gud opptrer selv som betaling, for at vi skal gå fri.

Dette kalles nåde; den er gratis, ikke billig!

freebibleimages.org

Tema

Tema på iTro i desember er «Kors».