Hvordan skal vi forholde oss til Paradise Hotel og samtalen rundt?

Hvordan skal vi forholde oss til Paradise Hotel og samtalen rundt?

På skolen og i vennegjengen dukker det av og til opp samtaletemaer det kan være utfordrende å forholde seg til.

Tema

Tema på iTro i februar er «Sex». I denne saken kan du lese om utfordringene ved at sex blir gjort om til underholdning.

Programmer som Ex on the Beach og Paradise Hotel preger store deler av vår ungdomskultur. Ettersom disse programmene i stor grad baserer seg på sex, får vi som kristne et dilemma:

Hvordan skal vi forholde oss til samtalen?

Skal vi ta del i den, eller skal vi bli ekskludert fra gjengen på skolen?

Et standpunkt

Da jeg tok standpunktet mitt om dette temaet, var det spesielt ett bibelvers som var viktig for meg.

Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud! Efeserne 5:3-4

Her sier Paulus at vi skal unngå å redusere sex utenfor bibelens rammer, hor, til underholdning, siden det ikke er godt for de hellige, altså de kristne. Dette bibelverset påvirket og påvirker meg fortsatt med tanke på hva jeg tuller med, og hvilke vitser jeg forteller.

Bibelverset sier også i overført betydning noe om hvordan vi skal forholde oss til filmer som Fifty Shades of Gray og programmer som Ex on the Beach. Kort fortalt sier bibelverset at man ikke burde se på dem.

Prøvelser

Jeg har full forståelse for at man kan føle seg ekskludert eller fryst ut av gjengen hvis man ikke følger med på seriene. Men la oss heller fokusere på hva Bibelen sier om prøvelser.

Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, uten noen mangel. Jakob 1:2-4

Hvis du blir mobbet for standpunktet ditt så har Jesus disse ordene til deg:

Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Matteus 5:11-12

Muligheter

Sist av alt vil jeg oppfordre oss til å lære hva Bibelen sier om sex. Gjennom samtaler om Paradise Hotel og Ex on the Beach får du en fantastisk mulighet til å fortelle om Bibelens syn.

Jeg husker godt da den gode kameraten min fortalte om at han, på en date, hadde fått spørsmålet om han ville vente med sex til han var gift. Når han hadde svart at han ville vente, begynte jenta å gråte gledestårer fordi hun hadde vært redd for å bli presset til noe hun ikke ville.

Det er dette det kristne synet på sex handler om:

Tålmodigheten, kjærligheten og sårbarheten.

Programmer som Paradise Hotel er med på å redusere sex til en rent fysisk og følelsesløs handling. Det er Bibelen klar på at vi som kristne ikke kan ta del i.

Tema

Tema på iTro i februar er «Sex». I denne saken kan du lese om utfordringene ved at sex blir gjort om til underholdning.