Trenger vi «de gode nyhetene» fra Bibelen i 2023?

Trenger vi «de gode nyhetene» fra Bibelen i 2023?

Å være kristen i 2023 kan virke gammeldags og kunnskapsløst, men evangeliet om Jesus er like relevant i dag.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Kommentarene «Vi lever tross alt i 2023» eller «Lever du virkelig livet ditt etter ei bok som ble skrevet for 2000 år siden?» er noe kristne får høre med jevne mellomrom.

Trenger vi bibelens gode nyheter i 2023 i et moderne samfunn hvor alt er relativt?

Slutter nordmenn å tro på Gud?

I NRK-programmet «Sånn er Norge», spør sosiolog og komiker Harald Eia: “Hvorfor slutter nordmenn å tro på Gud?»

Er kristendom bare en irrelevant falsk trygghet for mennesker som lever i usikkerhet?

Bakgrunnen for spørsmålet er at det i 1947 var 85% i Norge som trodde på Gud, mens det i 2019 hadde sunket til 30%. Samtidig så vi en oppadgående kurve i resten av verden når det gjelder gudstro. I 2020 var det 84% på verdensbasis som sa at de tilhørte en religion.

Det kommer frem at jo mer utdanning et land har, jo mindre religiøs er man. Likevel avkrefter han at det handler om kunnskapsnivå: «Folk i land med mye utdanning mister ikke troen fordi de blir smartere. Men fordi livet deres blir tryggere og bedre når de får gå på skole.»

Kristendom – en falsk trygghet?

Altså: Jo mer motstand man møter, jo mer troende blir man.

Til slutt oppsummerer han nordmenn slik: «Vi har det ganske greit og føler at vi har kontroll på eget liv. Derfor sier jeg ikke om Gud vil, men om JEG vil»

Se episoden i sin helhet her.

Så er kristendom bare en irrelevant falsk trygghet for mennesker som lever i usikkerhet?

Gode nyheter?

Evangeliet, som betyr «gode nyheter», er det som åpenbares i Bibelen. Men er dette gode nyheter også i 2023? Først tror jeg det er viktig å forklare hvorfor evangeliet er gode nyheter.

Bibelen er klar på at syndens lønn er døden – både legemlig og åndelig.

Du skjønner lite hvis jeg sier: «Yes! Wawudeizer har endelig kommet på det norske markedet! Det er fantastiske nyheter!»

Men hvis jeg forteller at dette er navnet på en kur mot kreft, så skjønner du plutselig hvorfor det er gode nyheter.

Så hvorfor er evangeliet gode og relevante nyheter?

Hele bildet

For å skjønne det, må vi få med oss hele bildet, helt tilbake til da Gud skapte verden. I starten hadde menneskene en åpen linje til Gud og alt var bra.

Men så gjorde menneskene opprør mot Gud. Konsekvensen av menneskets fall var at relasjonen med Gud ble brutt og synden (ondskapen) kom inn i verden.

De dårlige nyhetene

Bibelen er klar på at syndens lønn er døden – både legemlig og åndelig. Ved synders død venter en evighet uten Gud, istedenfor en evighet i harmoni med Gud.

Dette er utgangspunktet for alle mennesker (Rom 3,23). Selv verdens snilleste person. Dette er dårlige nyheter.

De gode nyhetene

Menneskene trengte gode nyheter. Og det er her evangeliet kommer inn i bildet. Til tross for at vi lever imot Guds vilje, ønsker Gud fellesskap med oss (Rom 5,8).

Velstand er bra, men det har aldri frelst noen.

Derfor kom Jesus til jorden som menneske og levde et perfekt liv, før han overvant døden på korset. Av kjærlighet døde han for våre synder (helt ufortjent fra vår side) slik at relasjonen med Gud kunne bli gjenopprettet bare ved tro (Rom 3,24).

Dette er de gode nyhetene!

For alltid relevant

Er det én ting som aldri vil bli irrelevant, så er det de gode nyhetene om hva Jesus har gjort for oss. Dette budskapet kan vi ikke bli minnet om eller få delt videre nok ganger.

Det er kun evangeliet som frelser oss fra synden, og evangeliet i Bibelen er like viktig for relativistiske nordmenn som ikke føler de trenger det.

Velstand er bra, men det har aldri frelst noen. Troen på Gud ikke en falsk trygghet, men et evig og trygt håp.

De gode nyhetene om Jesus blir aldri utdatert og Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst (1 Tim 2,4)!

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.