Hvordan vet vi at Bibelen ikke er bare er en gammel og utdatert bok?

Hvordan vet vi at Bibelen ikke er bare er en gammel og utdatert bok?

Kristne har gode grunner for å kalle Bibelen "Guds ord".

Tema

Tema på iTro i januar er Bibelen.

Kristen tro bygger på Bibelen. Og som kristne tror vi at Bibelen er «Guds ord».

Men hvordan kan vi vite at Bibelen er sann? Hvordan kan vi vite at det ikke bare er en tilfeldig boksamling fra gamle dager?

Er Bibelen troverdig?

Noen kristne vil kanskje si at Bibelen er troverdig fordi den er Guds ord. Men for meg er ikke dette et godt nok svar. Det blir sirkelargumentasjon.

En tekst blir ikke troverdig bare fordi det er en religiøs eller hellig skrift. For da kan jo alle bare si det om sin hellige skrift.

Historisk troverdig

Noen innvender at Bibelen bare er en samling gamle eventyr, og hvis man som kristen bygger livet sitt på en slik gammel bok, er man nokså hjernevasket og enkel. Men Bibelen er på ingen måte eventyr. Bibelen er en samling av bøker og skrifter, som blant annet dokumenterer historiske hendelser.

Det gjør at vi kan vurdere Bibelens troverdighet. For eksempel kan vi dobbeltsjekke hendelser med andre kilder fra samme tid.

I tillegg er Bibelens skrifter anerkjent av forskere som historisk troverdige kilder til samtiden. Så når folk sier at de bibelske skriftene er eventyr, viser de bare at de ikke har nok kunnskap om det.

Les også: – Jeg er bekymret over at det finnes så mye feilinformasjon der ute som fører til at folk ikke stoler på Bibelen, forteller Peter J. Williams | iTro

Guds ord?

Men selv om skriftene er historisk troverdige, er ikke det i seg selv noe argument for at de er «Guds ord». Vi har jo mange historisk troverdige skrifter som vi ikke ser på som mer enn nettopp det – historiske skrifter.

Hvis Jesus var den han sa han var, har vi gode grunner til å stole på Bibelen som troverdig og som Guds ord.

Jeg tror den beste grunnen vi har til å tro at Bibelen er Guds ord er Jesus sine uttalelser. Utfra de beste kildene vi har på Jesus sitt liv, kan vi lese at han gir autoritet til den Bibelen vi har i dag: 

Den kristne Bibelen er satt sammen av Det gamle testamentet, som er jødenes hellige skrift og Det nye testamentet, som ble lagt til.

De kristne tok med Det gamle testamentet videre fordi Jesus brukte dem som høyeste autoritet, og fordi han omtalte dem som «Guds ord».

Det nye testamentet ble satt sammen av skrifter som var skrevet av apostlene og deres medarbeidere. De hadde vært øyenvitner til hendelsene som skjedde rundt Jesus.

Hadde Jesus levd på jorden i dag og gjort store og uvanlige mirakler for enorme folkemengder, ville vi brukt vår teknologi (film og bilder) for å dokumentere hendelsene.

Men da Jesus levde, hadde de ikke mulighet til å filme, men brukte sin tids teknologi til å dokumentere de uvanlige hendelsene – nemlig ved å skrive ned det de så.

I tillegg til at disiplene hadde vært øyenvitner, hadde de også brukt mye tid med Jesus, og Jesus hadde utvalgt dem og gitt dem autoritet til å spre budskapet om ham videre (som vi kan lese om i de beste kildene til Jesus sitt liv).

Bibelens utvelgelse

Da de kristne skriftene etter hvert ble mange, ville de kristne samles for å finne ut av hvilke som skulle være autoritative.

Dette ble ikke bestemt av noen få på et kirkemøte (slik noen myter sier), men ved kriterier for troverdighet, slik at folk ikke bare kunne skrive nye skrifter som ikke stemte med de opprinnelige kildene til Jesus sitt liv.

Disse kriteriene gikk på:

1. Autoritet

Det nye testamentets forfattere skulle være tett på kilden; de skulle være enten Jesus sine disipler eller deres medarbeidere, og de var klar over sin autoritet fra Jesus.

2. Tid

Skriftene måtte være skrevet i det første århundre e.Kr. Jo lenger tid det gikk fra hendelsene skjedde, desto mindre troverdig ble de.

3. Bruk, utbredelse og sirkulasjon

Skriftene skulle være tidlig kjent og i bruk i de forskjellige menighetene og på gudstjenester.

4. Teologi/ rett lære

I de få tilfellene man ikke var sikre på forfatteren, måtte teologien stemme med det kristne alltid hadde ment, altså det budskapet Jesus opprinnelig hadde kommet med.

Finnes Jesus?

Så dersom Jesus var den han sa han var – hvis Jesus var og er Gud – har vi gode grunner til å stole på Bibelen som troverdig og som Guds ord.

Det er absolutt relevant for deg og livet ditt å finne ut om Jesus snakket sant eller om han var en narsissist, svindler eller løgner.

Jesus sitt liv og lære er godt dokumentert. Ta en titt på hvem han var. Du kan for eksempel finne ut mer her:

Lightstock / Ben White

Tema

Tema på iTro i januar er Bibelen.