Norsk ungdom tenker at misjon kan innebære å smile til noen på bussen

Norsk ungdom tenker at misjon kan innebære å smile til noen på bussen

Solveig Omland har forsket på misjonforståelsen til unge kristne ungdommer. Kanskje funnene vil overraske deg?

Misjon

Solveig Omland er lærer i Interkulturell studier på NLA Høgskolen i Kristiansand. Hun er spesielt interessert i integrering, det flerkulturelle Norge, og å forstå den religiøse identiteten til innvandrere og deres etterkommerne.

Les forskningsartikkelen «Å drive misjon kan jo være så mangt» av Solveig Omland HER.

«Misjon er sjølve essensen i kristendommen»

Det poengterer en av ungdommene som har deltatt i forskningsprosjektet til Solveig Omland. Til vanlig jobber hun som avdelingsleder for interkulturelle studier på NLA-høgskolen.

Alle deltakerne mener at misjon er viktig, men hva tenker ungdommene egentlig på da?

Forskningen presenterer tre hovedfunn:

  1. Misjon som kjærlighet og relasjon
  2. Misjon skjer overalt
  3. Alle er misjonærer
Solveig Omland, Foto: NLA Høgskolen

Jeg tok kontakt med Solveig for å finne ut mer av hva som ligger bak disse forskningsresultatene.

Første hovedfunn: Misjon er kjærlighet og relasjon

«Misjon handler ikke bare om at alle skal bli frelst eller komme til tro, men om å spre Guds kjærlighet videre til andre og vise andre hvilken god far som elsker oss betingelsesløst.»
— Sitat av kristen ungdom

Flere av intervjupersonene tror på at Jesus er sannheten og eneste veien til frelse, men mange løfter likevel kjærligheten som det viktigste.

Ungdom har blitt preget av en forkynnelse om at Gud er god og kjærlighet, at han vil deg vel og hjelper deg. Selv om det også står at Gud straffer i Bibelen, er dette tont ned i gudsforkynnelsen, slik jeg har sett i tidligere forskning. Denne forkynnelsen påvirker også hva man tenker om misjon, sier Solveig.

Sentrale vers ungdommene bruker for å begrunne sin misjonsforståelse er misjonsbefalingene i Matt 28,18-20 og Apg 1,8. Men flere trekker først og fremst fram bibelvers om Guds kjærlighet og nestekjærlighet, slik som «Vi elsker fordi han elsket oss først» (1.Joh 4,19) og «alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem» (Matt 7,12).

Selv om flere deltakere tenker at misjon handler om å spre budskapet til alle folkeslag, foretrekker andre en enklere og bredere misjonsforståelse i sin egen hverdag.

Andre hovedfunn: Misjon skjer overalt

«Misjonsoppdraget skjer i kor, på fotballbanen, i kantina, på skolebenken, hos naboen, på tur, på fest, ja – overalt! Kun fantasien setter grenser.»
— Sitat av kristen ungdom

– Hvilke følger får denne relativt brede misjonsforståelsen? 

– Hvis alt er misjon blir spørsmålet i ytterste konsekvens: trenger man å snakke om misjon eller handler det egentlig om å være en kristen? Er alt vi gjør virkelig misjon? Gjør jeg noe misjonalt når jeg smiler til en person eller husker personens navn?

Solveig mener at alle kristne generasjoner bør spørre seg om hvordan misjonsforståelsen en har er forankret i Bibelen. Også denne generasjonen.

En bør ikke definere alt som misjon, da blir ingenting det

– Særlig for kristne som mener at det er viktig å presentere Bibelens budskap om evangeliet og menneskers frelse, vil jeg tro at en snevrere definisjon av misjon er viktig for dem.

Tredje hovedfunn: Alle er misjonærer

«Å spre evangeliet skjer i relasjonene våre. De aller fleste mennesker har relasjoner. Noe som vil si at alle kan drive med misjon.»
— Sitat av kristen ungdom

– De jeg har intervjuet har en veldig raus tilnærming og vid forståelse av misjon. De tenker at veldig mange av aktivitetene de gjør er misjonsarbeid. Men når de reflekterer, tenker flere at det må jo gå noen grenser et sted: «Kanskje jeg misjonerer, men ikke er misjonær?» 

Selv om flere av ungdommene tenker at alle er misjonærer, viser samtidig statistikk at det er mange færre norske misjonærer i utlandet i dag enn tidligere.

Årsakene til det er komplekse, og Solveig antyder ikke at det har en direkte sammenheng med tanken om at alle er misjonærer. Det er likevel en interessant kontrast å reflektere over.

Misjon er Gud sin aksjon for å redde det felleskapet Han en gang hadde med menneskene.

Hva med frelsen?

«Jeg føler meg ikke som en misjonær, men jeg føler at jeg har et oppdrag. Om det bare er å huske navnet til ett menneske som alle går forbi, er det bra nok for meg.»
— Sitat av kristen ungdom

Flere nevner at det å smile til andre er en del av misjonsoppdraget. Men tror de at mennesker blir frelst av det?

Nei, og det problematiserer flere av intervjupersonene når de spør om det egentlig er misjon. For noen kom det tydelig fram at de tenker det er viktigere å vise Guds kjærlighet her på denne jord enn evig frelse. 

Å vise Guds kjærlighet var det viktigste i misjonsarbeidet

– Men selv om synet på Jesus som frelser tones ned, ser det ut fra forskningsartikkelen at mange tror på livets to utganger. Hvordan henger det sammen? 

De tror på helvete og livets to utganger. Spørsmålet er: Hva tror de skal til for frelsen? Og hva tror de at de to utgangene faktisk er? Selv om disse begrepene alltid har stått i Bibelen, endres ofte forståelsen fra generasjon til generasjon. Enhver generasjon med kristne som vokser opp preges av strømningene i samtiden og troen preges også av dette. Det mener jeg enhver generasjon bør utfordres på.

Misjonsoppdraget i framtiden

– Til slutt, hvis vi skal spekulere litt. Hva tror du er de største utfordringene de unge vil møte i misjonen i framtiden?

Utfordringene til unge som vil drive misjon i årene framover er den post-kolonialistiske diskusjonen: Et oppgjør med Vestens overlegne tenkning og tanker om påvirkning på andre samfunn, som misjonærer har vært en del av. Samtidig er det subjektivering av religion, tanken at jeg må få tro på min måte og at du ikke skal overbevise andre.

– Hva er din oppfordring til ungdommer som er gira på misjon?

Hvis du ønsker å forkynne Guds godhet og evangeliet, så prøv å forstå samtiden så godt som mulig for at budskapet skal nå fram. Det vi sier og gjør må samstemme. Hvis du sier at kjærlighet er viktig, må du også se det i handlinger. Jeg tror integritet er viktig, avslutter Solveig. 

Hva tenker du om funnene? 

Les hele forskningsartikkelen her. 

FlamingoImages

Misjon

Solveig Omland er lærer i Interkulturell studier på NLA Høgskolen i Kristiansand. Hun er spesielt interessert i integrering, det flerkulturelle Norge, og å forstå den religiøse identiteten til innvandrere og deres etterkommerne.

Les forskningsartikkelen «Å drive misjon kan jo være så mangt» av Solveig Omland HER.