– Jeg er bekymret over at det finnes så mye feilinformasjon der ute som fører til at folk ikke stoler på Bibelen, forteller Peter J. Williams

– Jeg er bekymret over at det finnes så mye feilinformasjon der ute som fører til at folk ikke stoler på Bibelen, forteller Peter J. Williams

Kan vi stole på evangeliene? Det svarte Peter J. Williams på da han nylig besøkte Norge. Svaret hans kan oppsummeres i et rungende ja!

Aktuelt

Peter J. Williams var i Oslo i forbindelse med trosforsvarskonferansen «Reliable», som ble arrangert av Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Laget (NKSS) 20-22. september.

Du lurer sikkert på hvem Peter Williams er. Foruten å være ektemann og far til to, jobber han som bibelforsker ved Tyndale House i Cambridge, England. Han er usedvanlig dyktig i gamle språk. Da han var 12 år begynte han å lære latin, da han var 14 år begynte han å lære gresk.

På vegne av iTro fikk jeg stille Williams noen spørsmål om Bibelen på konferansen Reliable, som ble arrangert i Misjonssalen Oslo forrige helg.  Her ble også hans bok «Kan vi stole på evangeliene?» lansert på norsk.

Manglende tillit til Bibelen

– Hva motiverer deg til å jobbe som bibleforsker?

– Jeg ønsker å tjene Gud så godt jeg kan. Jeg er bekymret over at det finnes så mye feilinformasjon der ute som fører til at folk ikke stoler på Bibelen. Ofte er den manglende tilliten unødvendig. Kirken er ikke nok fundert på Guds ord. Vi er fornøyd med å bare følge deler av Bibelen, forteller Williams

– Jeg tror kirken, i hver generasjon, trenger å bli radikalt reformert til å følge Bibelen. Det er det Gud kaller oss til. Oppgaven til en bibelforsker i det kan være å kalle mennesker til å ha tro på Bibelen.

Williams tillit til Bibelen og hans hjerte for at andre mennesker skal ha tillit til Bibelen kom tydelig frem da han talte på konferansen, men har det alltid vært så lett for han selv å stole på Bibelen?

Mindre tvil etter mer studier

– Jeg gikk gjennom en periode med tvil da jeg gikk på universitetet, da jeg møtte spørsmål som jeg ikke kunne svare på.

Men spørsmålene stoppet ikke Williams. Han ble bibelforsker og etter hvert den beste i verden på sitt spesialområde, gamle syriske bibeloversettelser.

– I min forskning har jeg ikke kommet over vanskelige spørsmål som jeg ikke allerede hadde kommet over da jeg var ca. 22 år. Jeg har fått se at det er forenlig å være den beste i verden på et lite kunnskapsfelt og samtidig stole på at Bibelen er sann. Det er trosstyrkende.

Jesus bruker motsetninger frivillig

Motsetninger i Bibelen er noe mange kristne kan slite med, men Williams vil ikke se på alle motsetninger som et problem, men noe som gjør Bibelen spennende. I Johannesevangeliet bruker Jesus motsetninger frivillig for å provosere folk til å tenke dypere.

Selvsagt har vi mange gåter i Bibelen, Bibelen er en gåtebok.

–  Som regel når en skeptiker sier at det er en motsetning i Bibelen, vil den kristnes reaksjon være å forsøke å minske motsetningen så fort som mulig. Jeg tror det er mer nyttig å se på hva vi faktisk lærer av disse motsetningene. Til syvende og sist er det ingen fundamental motsetning. Vi burde ikke føle at vi hele tiden må forsvare oss på dette området.

– Mange ting i livet er gåtefullt og derfor burde vi si slik: Selvsagt har vi mange gåter i Bibelen, Bibelen er en gåtebok, sier Williams.

Motsetninger trenger altså ikke å være et problem for oss. Men det kan jo være andre ting som gjør det vanskelig å tro på det som står i Bibelen. Da kan det være greit å ha noen argumenter på lur.

Fire gode grunner

– Kan du nevne fire argumenter som har overbevist deg mest om Bibelens troverdighet?

1.– Jeg vil si at evangelieforfatterne er generelt godt kjent med alt de snakker om, noe som betyr at de enten må ha vært nær hendelsene de beskriver eller at de har hatt omfattende samtaler med folk som var nær hendelsene.

2.– Det er samsvar mellom Det Gamle Testamentet og det bildet evangeliene tegner av Jesus. Det er vanskelig å forklare dette ved å si: Evangeliene var skrevet for å passe med Det Gamle Testamentet. Det er mye lettere å forstå dette som profetier.

3.– Det at en bevegelse innen jødedommen vokser frem og bekjenner Jesus som Gud på så kort tid, selv om Jesus ble korsfestet, krever en forklaring.

4.– Måten Jesus døde på og hvordan det passer inn i Bibelens budskap forklarer alt. At et tre som fører til død er så fremtredende i begynnelsen av Bibelen, og at du i sentrum av Det Nye Testamentet har dette korset eller treet som Jesus døde på, er neppe en tilfeldighet.

Dette var bare ultra-kortversjonen av noen av Williams sine argumenter. Dersom du vil vite mer om disse argumentene og om Bibelen virkelig er troverdig vil jeg anbefale deg å kjøpe den nye og lettleste boken hans: «Kan vi stole på evangeliene?». Kanskje kan du kjøpe den til en venn som ikke er kristen?

 

Torgeir Henden

Aktuelt

Peter J. Williams var i Oslo i forbindelse med trosforsvarskonferansen «Reliable», som ble arrangert av Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Laget (NKSS) 20-22. september.