Misjonssjef Hans Arne mener alle utdannelser og yrker i utgangspunktet kan brukes i misjonen

Misjonssjef Hans Arne mener alle utdannelser og yrker i utgangspunktet kan brukes i misjonen

En misjonær kan drive med ganske mye mer enn du kanskje tenker.

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Når jeg ser for meg en misjonær, ser jeg gjerne for meg en slags ekstra from og god kristen som lever et helt annet liv enn oss «vanlige» kristne i Norge.

Jeg ser for meg noen som har lett for å komme i kontakt med nye mennesker, som er en god leder, og som er flink til å snakke om tro i alle sammenhenger.

Og så har de en spesifikk type yrke, som for eksempel bibeloversetter, lege, eller sykepleier.

Denne forestillingen om hva det vil si å være en misjonær, gjorde at jeg lenge tenkte at det å være misjonær ikke var noe for meg.

Tar med yrket sitt ut

Men måten misjonærer arbeider på, varierer veldig. Mye har endret seg fra hvordan det var før. På mange måter trenger ikke hverdagen til en misjonær i dag å se så veldig forskjellig ut fra hverdagen til en helt vanlig kristen her hjemme i Norge.

Hans Arne Sanna, leder for NLM Utland, forteller:

– Veldig mange av våre utsendinger tar med seg sin yrkesbakgrunn ut, og jobber enten med yrket sitt eller i bistandsprosjekter eller er lærere. Så man tar med yrket sitt, bruker yrket sitt ute, akkurat sånn som man ville gjort i Norge.

– Og så er man jo engasjert med å møte mennesker, forklarer han. – Bygge relasjoner utover det, på arbeidsplassen og i hverdagen. Det blir litt sånn som i Norge, det handler om at man tar med seg de egenskaper og gaver man har ut, for eksempel til å kunne drive sitt yrke.

Misjonær laget animasjonsfilm

– Dette betyr at det åpnes for at mange flere utdannelser og yrkesbakgrunner kan brukes i misjonen.

På spørsmålet om hva slags yrker NLM ser etter hos fremtidige utsendinger, svarer Hans Arne: – Jeg liker å si alt! Vi trenger ganske mye bredt, så jeg liker å si alt, sånn som utgangspunkt.

Han nevner blant annet folk med businessbakgrunn eller erfaring med prosjektledelse som spesielt ettertraktede. I tillegg ser NLM et behov for flere teologer ute på feltene. Men i utgangspunktet er det aller viktigste at man har et ønske om å nå mennesker med evangeliet.

Et eksempel på dette er animatøren Roger Gihlemoen, som inntil nylig var utsending for NLM i Tanzania. Der begynte han arbeidet med å lage en animasjonsfilm som formidler bibelfortellinger på en måte som taler inn i kulturen i Øst-Afrika.

Det er altså fantasien som setter grenser for hvordan vi kan arbeide med å nå mennesker med budskapet om Jesus.

Et hjerte for arbeidet man skal inn i

Mange sitter gjerne med en forestilling om hva slags personlighetstyper som egner seg best til å være misjonærer. Men misjonen trenger alle typer mennesker. Hans Arne forklarer det slik:

– Vi møter utrolig mye forskjellig mennesketyper, og de har behov for å møte ulike typer misjonærer. Så derfor er det veldig viktig at vi har et veldig forskjellig spenn av mennesker.

Det som betyr noe er å ha et hjerte for det arbeidet man skal inn i.

Anbefaler å holde kallet varmt

Det kan gå lang tid fra man får misjonærkallet, til man endelig får reise ut. Hans Arne mener det er viktig å holde kallet varmt i tiden før man får reise.

Han anbefaler for eksempel å oppsøke seminarer om misjon på UL, og å komme på Frontline, en misjonskonferanse og -fest (arrangeres annethvert år, neste gang høsten 2020). I tillegg kan man bli med på et TeFT-team, eller gå TeFT-linja på Bibelskolen Fjellhaug.

Misjon både ute og i Norge

Dersom du kunne tenke deg å reise ut som misjonær for NLM, er du også hjertelig velkommen til å ta kontakt med NLM Utland og ha en uforpliktende samtale.

Men man trenger ikke å vente til man er i utlandet med å fortelle mennesker om Jesus. Det er likeså viktig i Norge som i utlandet.

– Jeg tror vi er kalt til å gå utenfor våre egne kirkedører, og være i verden, sammen med mennesker. Og det å komme inn på Jesus i samtaler på en naturlig måte, jeg tror det er det det handler om, misjon. Både ute og i Norge.

Torgeir Henden

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.