Hvordan Jesu fristelse er gode nyheter

Hvordan Jesu fristelse er gode nyheter

Jesus ga aldri avkall på hvem han var og hvorfor han var kommet.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.

Bibelteksten finner vi i Matteus 4,1-11:

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»

Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om deg. Og: De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»

Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.

Djevelen

Djevelen er for de fleste en kjent skikkelse fra Bibelen. Men egentlig står det ikke mye om ham selv om han er tydelig fremme enkelte ganger.

Kanskje blir du skeptisk til prat om en djevel? Hører ikke det mer til middelalderfortellinger med horn i panna, hale og et sleskt smil?

Eller kanskje kjenner du deg redd? Redd for hva djevelen kan gjøre med deg og de du kjenner?

Møtet mellom Jesus og djevelen

Uansett er dette møtet mellom Jesus og djevelen, eller fristeren, viktig. Vi skal ta for oss tre punkter fra teksten:

1. Djevelen, eller Satan som han også kalles i Bibelen, betyr «motstander». Dette er hans vesen og roten ved alt han er, gjør og vil: det motsatte av Gud. I fristelsene kommer det tydeligst frem i den siste når han vil at Jesus skal tilbe ham og dermed ikke Gud alene (5 Mos 10,12).

2. Et hovedmål for ham er tvilen på Jesus som Guds sønn. Rett før denne fortellingen døpes Jesus i Jordanelva og får høre Guds stemme over seg: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

Når fristeren kommer er det nettopp dette som etterspørres: «Er du Guds sønn, så …». Jesu egen identitet settes på prøve, var han trygg nok i det Far hadde sagt? Eller ble han med på Djevelens spill?

Jesus gjennomskuet fristelsen og sto der vi andre faller.

3. Djevelen kalles fristeren. En god beskrivelse på en mester i sitt fag! Han vil det motsatte av Gud, men åpenbar krig og tydelig konfrontasjon er sjelden like effektivt som å friste, lokke og lure.

Jesus svarer

Disse tre sannhetene møtes av Jesus:

1. Djevelen kalles en brølende løve som leter etter noen å sluke (1 Pet 5,8), og han vil stjele, myrde og ødelegge (Joh 10,10), men Jesus har all makt i himmel og på jord (Matt 28,18) er ute for å søke det som er fortapt (Luk 19,10). Jesus vil at alle mennesker skal bli frelst (1 Tim 2,4)!

2. Jesus ga aldri avkall på hvem han var og hvorfor han var kommet. Fortellingene om ham er til nettopp for at vi skal tro at han er Guds Messias, den utvalgte, som virkelig kan bringe frelse og liv i hans navn til oss falne mennesker (Joh 20,30).

3. Jesus gjennomskuet fristelsen og sto der vi andre faller. Dette gir oss både trøst og håp «For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.» (Heb 2,18) og «For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.» (Heb 4,15)

Evig seier

Det er skremmende at Djevelen finnes, at han er motstander av Gud og at han er dyktig på å friste. Men i Jesus møtte han sin overmann. Det viser seg her, men kom aller tydeligst frem når Jesus ga sitt eget liv på korset og dermed vant en evig seier over djevelen, synd, død og alt ondt.

«Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.» (Kol 2,15.)

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.