Å be «Vår Far» i dagens samfunn er egentlig ganske radikalt

Å be «Vår Far» i dagens samfunn er egentlig ganske radikalt

Når vi ber "la ditt rike komme", vil en del stemmer i samfunnet heller tenke "la ditt rike forsvinne".

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Mange av oss har lært bønnen «Vår Far» utenat, men det er ikke alltid vi tenker igjennom hvor radikal denne bønnen egentlig er.

Kulturen rundt oss gir ofte helt andre perspektiver. Jeg skrev derfor en alternativ samtids-bønn for å få frem tanker vi kan spore i samfunnet vårt. Enkelte formuleringer er satt veldig på spissen, så les den med en liten klype salt.

En radikal bønn

Vi ber Vår Far. Andre sier Vår Mor
I dagens samfunn er det nesten diskriminerende å snakke om Gud som Far. Noen kristne sekter ber til Gud som Mor.
I det nyreligiøse ville mange alternativt be til en «svevende kraft» istedenfor en personlig Gud og Far.

Vi ber Du som er i himmelen. Andre sier Du som er i vår fantasi
Mange rundt oss tenker at Gud bare er eventyr og fantasi, at det er urasjonelt å tro på ham. Gud er bare noe mennesket har funnet på for å gi mening til en ellers meningsløs tilværelse.

Vi ber La navnet ditt helliges. Andre sier La navnet ditt misbrukes
De har i hvert fall ingen problemer med å misbruke navnet hans. Banning hører vi i skolegården, jobben, i serier, sosiale medier og ellers over alt. Noen misbruker også Guds navn ved å bruke navnet hans for å fremme egne ønsker og agendaer.

Vi ber La riket ditt komme. Andre sier La riket ditt forsvinne
Mange mener at tro bør være privat, og ønsker å drive kristen tro ut av det offentlige i samfunnet, skoler og institusjoner. Kristen forfølgelse er dessuten stor i resten av verden. 

Vi ber La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Andre sier La min vilje skje på jorden slik som på sosiale medier
Vi skal være våre egne herrer og skape våre egne følgerskarer på sosiale medier. Vi opphøyer oss selv i en alternativ virkelighet online. Individualismen rår, man skal «følge hjertet sitt» og man vet selv hva som er rett og galt. 

Vi ber Gi oss i dag vårt daglige brød. Andre sier Jeg har allerede kjøleskapet fullt av mat
Hvorfor be om daglig brød når jeg har mer enn nok penger til å kjøpe alt jeg trenger på butikken? Jeg trenger ingen Gud til å forsørge meg når jeg har forsikringer, hus, familie, god lønn og el-sparkesykkel.

Vi ber Tilgi oss vår skyld. Andre sier Jeg er god på bunn, så jeg trenger ikke tilgivelse
Er vi ikke alle gode på bunnen da? Jeg har kanskje sagt noen hvite løgner og stjålet godteri fra skapet, men jeg har aldri drept noen! Moral er relativt, så jeg trenger ikke å be Gud om tilgivelse.

Vi ber Slik også vi tilgir våre skyldnere. Andre sier Slik også jeg skal utestenge dem som ikke støtter meg
Hvis man ikke går med strømmen og støtter alt som samfunnet fremmer, for eksempel ved at man står på tradisjonell og bibelsk grunn i samlivsspørsmål, blir man lett oppfattet som intolerant og risikerer å bli utestengt.

Vi ber La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Andre sier Led meg inn i fristelse, jeg trenger ikke frelse
Vi oppfordres til å gi etter for fristelsene og lystene våre. Jeg kan glede meg over det jeg gjør, selv om Bibelen kaller det synd. Fristelser skal man gi etter for, ikke begrense. Da begrenser man jo friheten vår, ikke sant?

Vi ber For riket ditt, makten og æren i evighet. Andre sier For riket er mitt, makten og æren helt fram til jeg dør
Jeg bestemmer og jeg er min egen gud. Ingen høyere makt skal fortelle meg noe som helst. Jeg lever for meg selv til jeg dør, for det finnes jo ingen evighet. 

Vi avslutter bønnen med Amen. Noen avslutter med Awomen
Ironisk nok, men blant enkelte engelsktalende progressive kristne har dette blir brukt i det siste, som en forlengelse av Guds inkluderende feminitet.

Be frimodig!

Det er ikke uten grunn at Jesus lærte oss å be denne bønnen. Disse sannhetene blir stadig utfordret, og vi som kristne må ikke være naive og tro at vi ikke blir påvirket av samfunnets tanker.

Be derfor «Vår Far». I denne bønnen overgir vi oss til Gud, og det er noe vi trenger å gjøre hver eneste dag.

 

Kevin Carden / Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.