Hvis Jesus skal være konge i mitt liv, må jeg abdisere fra tronen i mitt hjerte

Hvis Jesus skal være konge i mitt liv, må jeg abdisere fra tronen i mitt hjerte

Alle bønner vi ber gir bønnesvar, enten vi liker dem eller ikke.

Tema

Månedens tema i januar er Opp pǝu.

Å abdisere = frasi seg trone, regjeringsmakt, lederverv og myndighet

Jeg kan lese i Bibelen om at Jesus har fått all makt i himmelen og på jorden, og at Kristus sitter ved Guds høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan.

Likevel er det noe i meg som ønsker å ta Jesus sin plass. Noe i meg som likevel vil sitte på tronen i mitt eget liv. Noe i meg som selv ønsker å herske, regjere, bestemme og ha det siste ordet i saker og ting.

Av en eller annen grunn tror jeg at jeg vet best. Jeg vil snu opp ned på rollene våre.

Gud må bli med på det vi vil

Om vi liker å innrømme det eller ikke så tror jeg de fleste av oss kjenner på dette, enten bevisst eller ubevisst.

Jeg tror vi som kristne ofte tar både små og store valg i livet basert på vår egen vilje, og så håper vi at Gud blir med på det vi vil, og velsigner det.

Gud får delta som det passer meg, så lenge han følger mine retningslinjer. Gud kan ikke være sånn eller sånn, tenke slik eller slik, for det liker ikke jeg. Gud må tenke og gjøre slik jeg tenker.

Prøver vi egentlig å manipulere Gud?

Jeg tror absolutt at Gud har lagt drømmer og lengsler ned i oss som er fra han, men jeg tror ikke vi kan være så naive å tenke at alle våre tanker er fra Gud. Vi er jo tross alt mennesker med syndige lengsler også. En kamp vi som kristne også kjenner på.

Det var de samme tankene som slo inn hos Adam og Eva i Edens hage. De ble fristet til å tro de kunne bli som Gud, og kjenne godt og ondt. Det ligger noe i oss som ønsker at det skapte (oss) skal ta over plassen til Skaperen.

Alle bønner gir bønnesvar

Det er en grunn for at Jesus lærer sine disipler å be: La din vilje på jorden slik som i himmelen. Jesus vet at vi ofte ber om at vår vilje skal skje, og minner oss om at vi må søke viljen til han som vet best.

Nylig snakket jeg med farfar som sa noe jeg aldri har tenkt på tidligere på den måten. Han sa at «alle bønner gir bønnesvar.» 

Umiddelbart tenkte jeg at det er jo ikke sant, fordi Gud svarer jo ikke alltid slik jeg vil på bønnene mine.

Utsagnet «Jeg får aldri bønnesvar” er bare sant så lenge man aldri ber.

Men om vi tenker slik blir vår forståelse av bønnesvar begrenset til at Gud svarer ja på våre ønsker. Et «nei», eller «vent», er også et svar på bønn. Bare ikke helst slik vi skulle ønske. Utsagnet «Jeg får aldri bønnesvar» er bare sant så lenge man aldri ber.

Det snudde opp ned på min forståelse av bønnesvar.

Som kristne trekker vi gledelig fram versene «be, så skal du få», i forståelsen av at Gud vil svare ja på alle bønnene våre. Men det finnes også andre vers som gir et litt mer nyansert bilde:

Dere ber, men får ikke fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser.
Jakob 4,3

Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.
1. Johannes 5,14

Vi kan ha frimodig tillit når vi ber om Guds vilje. For Guds vilje er det beste for oss, selv om vi ikke alltid opplever det selv.

Den vanskeligste bønnen

Farfar sendte meg også en salme som jeg tenkte passet for godt til å la være å dele videre med deg:

Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
Er bønnen: La din vilje skje!
For egen vilje blander sitt eget ønske inn,
Og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
Men, Herre, gi meg motet til å be:
La din vilje skje!

Den siste sterke bønnen som Jesus lå og ba,
Var bønnen: La din vilje skje!
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,
Og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa,
Så, Herre, lær meg likevel å be:
La din vilje skje!

Den enkle, stille bønnen som åpner Herrens vei,
Er bønnen: La din vilje skje!
Og den som ber som dette, vil ikke lett gå lei
Men stadig overraskes og stadig undre seg.
For, Herre, det er spennende å be:
La din vilje skje!

©️Kristensen/Tveit

Vi må gi opp

I Guds rike får man av å gi, man blir stor av å bli liten, man blir sterk av å være svak.

Å gi opp egen vilje og egne lyster for å la Jesus være konge er vanskelig.

For å klare dette tror jeg vi må gi opp. Hva betyr det egentlig å gi opp? Jo, akkurat det ordet sier. Vi gir opp det vi har til Jesus, slik at han kan bruke det. Vi gir Jesus rett til å være konge og Herre i livene våre.

La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Kolosserne 3,2

KevinCarden / Lightstock

Tema

Månedens tema i januar er Opp pǝu.

Å abdisere = frasi seg trone, regjeringsmakt, lederverv og myndighet