«Møter du motgang, tror du ikke nok!»

«Møter du motgang, tror du ikke nok!»

Bibelen lover oss en smertefri tilværelse, men ikke ennå.

Tema

Tema for iTro i mars er «Lykke».

Bibelen advarer mot falsk lære. Dessverre finnes forkynnelse utkledd som kristendom, men som forkynner et annet evangelium enn Bibelens.

Én type vranglære som har og blir forkynt fra talerstoler kalles for herlighetsteologi. En forvrenging av evangeliet som gir falske løfter på vegne av Gud.

Kristendom = Lykke?

Forkynnere av herlighetsteologi forteller oss at kristendommen er veien til et lykkelig liv her på jorden. Når man blir kristen kan man nærmest «tro seg til» gull og grønne skoger. Opplever du motgang, da tror du ikke nok! Er du syk? Da må du gi litt mer!

Kristen vekst i tro blir som et slags selvhjelpsprogram der du kan trene deg opp til å kontrollere omstendighetene.

Det hadde vært deilig om kristenlivet var en quick-fix som løste alle problemene våre. Hadde det bare vært så enkelt.

Hva sier Bibelen oss?

Bibelen lover oss ikke noe smertefritt liv her på jorden, snarere tvert imot.

«Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.» (Matt 10,22)

360 millioner kristne blir i dag forfulgt. Blir disse forfulgt fordi de ikke tror nok? Elleve av de tolv apostlene led martyrdøden. Hadde apostlene bare trodd nok… Jeg tror dere skjønner poenget, og dette gjør herlighetsteologien enda mer forkastelig.

Salige er de som blir forfulgt (ref. Matt 5,10-12).

Bibelen advarer mot falsk lære

Jesus sier at «Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.» (Matt 18,6)

Dette er kraftig ordbruk fra Frelseren selv! Det er kjempealvorlig å villede mennesker i Guds navn. Vi ser også eksempler fra Bibelen hvor det tas kraftig oppgjør med menigheter som forvrenger evangeliet.

Å være kristen handler nettopp om å være svak for Kristi skyld.

Paulus tar blant annet et oppgjør med menigheten i Galatia som tillegger gjerninger i evangeliet:

Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. (Gal 1,6-7)

Det finnes bare ett sant evangelium. Falsk forkynnelse kan ofte være oppløftende og motiverende, utkledd som noe bra. Derfor er det ekstra viktig å være obs på om forkynnelsen du hører taler sannheten.

Bibelen advarer mot forkynnelse som «klør i øret på oss» (ref. 2 Tim 4,3).

Det sanne evangeliet

Bibelen lover oss en smertefri tilværelse, bare ikke ennå. Evangeliet handler ikke om at vi skal bygge opp en «stor nok» tro som befrir oss fra all jordisk smerte. Det handler om å søke tilflukt til Jesus som har frelst oss og levd det livet vi skulle ha levd.

Vi skal være stolte av våre svakheter og vi er sterke når vi er svake, forteller Bibelen oss. Å være kristen handler nettopp om å være svak for Kristi skyld (ref. 2 Kor 12,9-10).

Det finnes ikke noe viktigere enn å ta vare på det sanne evangeliet som vi har fått fra Bibelen. Det er kun det som frelser.

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Tema

Tema for iTro i mars er «Lykke».