Flere kristne forkynner at frelsen fører til et liv med rikdom, suksess og fremgang. Men lover Bibelen oss egentlig det?

Flere kristne forkynner at frelsen fører til et liv med rikdom, suksess og fremgang. Men lover Bibelen oss egentlig det?

"Are you ready for your best life now?"

Tema

Denne saken ble først publisert 17/08/2020 under temaet «Next Level».

Bibelen gir mange advarsler om det som kalles «et annet evangelium». Dette betyr ikke at vi skal gå rundt og være mistroiske til alt og alle som forkynner, eller bruke all vår energi på å finne feil. Det er heller en oppmuntring til å være våken og følge med, så vi ikke blir ledet bort.

Det er stor forskjell på å dømme og bedømme. Bibelen oppfordrer oss til å undersøke om det vi hører er i tråd med Guds Ord (1 Joh 4,1). 

Mange av variantene som utgir seg for å være kristendom handler om å nå nye nivåer av troen; en slags «Next Level-kristendom». Dette gjøres ved å blande sann og falsk lære, og slik fordreie Bibelens lære.

Evangeliet

Det første vi må se etter er hva læren sier om evangeliet. I Galaterbrevet 1,6-7 kan vi lese om at det finnes bare ett evangelium; nemlig at Jesus døde på korset for alle menneskers synd, og at hver den som tar imot Jesus og det Han har gjort for oss, skal bli frelst (Joh 3,16).

Bibelen lærer oss riktig nok at Gud kan gripe inn, men ofte lærer den oss at Gud isteden bærer oss gjennom det som er tungt.

Dersom det nesten ikke blir forkynt om hvorfor Jesus døde for oss, må varsellampene våre blinke rødt. Først og fremst er vi blitt frelst og satt fri fra synden som bandt oss, slik at vi kan forenes med Gud.

En del knytter evangeliet til frelse og frihet fra lidelse, sykdom, dårlig selvbilde og frykt. Bibelen lærer oss riktig nok at Gud kan gripe inn, men ofte lærer den oss at Gud isteden bærer oss gjennom det som er tungt. Et eksempel på dette er Paulus, som på tross av at han opplevde store under, også måtte bære tung smerte (2 Kor 12,7-10).

Andre forkynner at Jesu død på korset er enkel lærdom vi ikke burde fokusere så mye på, og at vi heller må «gå videre».

Derfor er det «å komme videre» i troen nettopp det å få se dypere inn i hva Jesus har gjort for oss slik at det kan få prege hele livet vårt.

Paulus skriver til menigheten i Korint at han ikke vil vite av noe annet blant dem enn Kristus Jesus, og Ham korsfestet (1 Kor 2,2). Derfor er det «å komme videre» i troen nettopp det å få se dypere inn i hva Jesus har gjort for oss slik at det kan få prege hele livet vårt.

Suksess og fremgang

I noen sammenhenger har man laget en lære om at frelsen fører til «Your best life now» – et liv med rikdom, suksess og fremgang. Ofte kan det bli sagt at du skal bli helbredet nå, og hvis du tenker positivt nok og tror sterkt nok skal ingenting være umulig.

Om det kristne livet skal være suksess, fremgang og et liv uten lidelse, kan ikke Jesus ha vært en særlig god kristen ettersom Han opplevde både lidelse og motgang. “Suksess-kristendom” vil dessuten være et hån mot våre kristne søsken som blir forfulgt for sin tro eller lever i fattigdom.

Bibelen taler om at vi må regne med lidelser for troens skyld, men at Gud skal være med oss gjennom det hele til styrke og trøst (Matt 5,10-12). Det betyr ikke at en sann kristen ikke kan bli rik eller ha suksess, men det er «et annet evangelium» hvis vi blir lovet penger og suksess dersom vi har sterk nok tro.

“Suksess-kristendom” vil dessuten være et hån mot våre kristne søsken som blir forfulgt for sin tro eller lever i fattigdom.

Profetier og fremgang

Mange lærer at Den Hellige Ånd gjør nye ting i vår tid som går utover, eller til og med imot det som står i Bibelen.

Noen sier også at de har en «profeti» fra Den Hellige Ånd til enkeltpersoner eller menigheten. «Profetiene» går ofte ut på at personen eller menigheten skal ha stor fremgang. Mange som har opplevd dette har prøvd å leve ut “profetien”, men har endt opp som utslitte, eller til og med mistet troen. Mot usanne profetier taler Bibelen veldig strengt (5.Mos.18,20).

Hvordan se forskjell?

Det var en gang en mann som var ekspert på penger slik at han kunne skille mellom ekte og falske. Da han ble spurt om hvordan han kunne se forskjellen på pengene, forklarte han at han kjente de ekte pengene så godt fordi han hadde studert de så nøye.

Han kjente de ekte pengene så godt fordi han hadde studert de så nøye.

Slik må det også bli for oss. Vi trenger først og fremst å lære og kjenne Guds ord for å vite hva sann kristendom er. Da kan vi enklere skille mellom sann og falsk lære.

Poenget mitt er ikke å si at alle som lærer noe av det jeg har nevnt over er superskurker. Derimot er de ledet på villspor. I stedet for å henge ut dem som forkynner et falskt evangelium, skal vi heller be om at de må bli ledet på rett vei.

Hvis du vil sette deg mer inn i temaet kan artikkelforfatteren anbefale filmen «American Gospel».

Nate Johnston

Tema

Denne saken ble først publisert 17/08/2020 under temaet «Next Level».