Herlighetsteologi

Herlighetsteologi

Bibelen lover ikke kristne et liv fri fra sykdom, lidelse eller motgang - tvert imot. Men noen forkynnere lover det likevel.

Tema

Tema på iTro i oktober er «Seier».

Det er ikke gull alt som glimrer, sies det. Slik er det også med forkynnelse. Ikke all forkynnelse som kalles kristen er sann og god forkynnelse. At noen står på en talerstol, bruker bibelvers og taler flott og fint er ikke en garanti for at det som sies er sant. Til og med djevelen kan (mis)bruke Bibelen (Matt 4, 5). Bibelen advarer oss om at det skal komme falske lærere og falsk lære. At noen skal forkynne et «annet evangelium» enn det vi finner i Ordet. En av de mange «andre evangeliene» vi finner i dag, er herlighetsteologi.

Hva er herlighetsteologi?

Herlighetsteologi er en lære som har mange ulike former. På engelsk blir det gjerne kalt «the health, wealth and prosperity gospel» – evangeliet om helse, rikdom og fremgang. Denne forkynnelsen sier at vi er skapt med en ubegrenset, fri vilje. Når denne frie viljen blir «gjenforent» med Gud og vi blir kristne, er vi i stand til å leve liv der vi har fremgang på alle livets områder. Vi skal klatre oss til toppen, i dette livet.

Dersom vi tenker, ber, lever og taler riktig, vil vi aldri bli syke. Vi vil aldri oppleve pengemangel. Vi vil aldri oppleve problemer hjemme eller på jobb. For det er slik det er å leve «seirende» liv. Jesus har vunnet over alt, dermed kan vi gjennom troen på ham oppnå alt vi ønsker. Bare vi tenker positivt og tror riktig vil alt ordne seg for oss. Dersom vi likevel nå blir syke, da er det noe galt med oss. Enten tror vi feil eller for lite, eller så er det synd i livet vårt som Gud straffer oss for.

Name it, claim it

Herlighetsteologien lærer at alle Guds løfter i Bibelen er «rettigheter», som den kristne kan kreve her og nå. Når det står at Jesus har tatt på seg alle våre sykdommer, ja, da må det bety at jeg som er kristen aldri skal bli syk. En slik tankegang innebærer en slags «himmel på jorda»-tanke. Hvorfor håpe og vente på Himmelen, når vi kan skape den allerede her og nå? Himmelrikets krefter er her allerede, og vi som har fått Ånden, har tilgang på disse kreftene. Gjennom ordene våre har vi også guddommelig skaperkraft. Name it, claim it. Du kan få hva enn du ønsker, bare du sier det og tror det.

Herlighetsteologien blir gjerne begrunnet og bekreftet gjennom tegn og under, profetier og syner. I tillegg til dette bruker en gjerne enkeltstående bibelvers som løsrives fra den sammenhengen de står i. Men dette gir ikke troverdighet i møte med Bibelen, i møte med livet, eller i møte med historien. Det blir et evangelium som kun taler til de vellykkede, de friske og de rike, og gir falskt håp til de syke og fattige. Det har gavene og det vi kan oppnå i sentrum, ikke giveren – Gud.

Ubibelsk og historieløst

Jesus lover oss aldri et lett eller materielt godt liv som kristne. Tvert imot forteller han oss at å følge ham kommer til å koste. I hele Det Nye Testamente er lidelse en helt selvsagt del av det å være en kristen. Paulus ber ikke de han skriver til om å «tro bedre» for at trengslene skal ta slutt. I stedet oppmuntrer han dem til å være utholdende og tålmodige i lidelsen, og forteller at Gud vil trøste dem og hjelpe dem gjennom den (f. eks. 2 Kor). Vi kan også lese om kristne som blir syke, uten at dette kobles sammen med synd eller manglende tro.

Gjennom historien har den kristne kirke vært en forfulgt kirke, en lidende kirke. Mange av apostlene ble henrettet for sin tro. Også i dag blir mennesker forfulgt, torturert og drept fordi de tror på Jesus. Både Bibelen og historien forteller oss at å følge Jesus kan bli vondt og smertefullt. Herlighetsteologien har ikke rom for lidelsen.

Ikke evangeliet

Evangeliet handler ikke om at Gud er vår minibank, som er der for å gi oss alt vi peker på. Evangeliet er ikke at jeg alltid skal være frisk, eller at jeg aldri skal møte motgang. Evangeliet er ikke at jeg skal oppleve suksess på alle områder i livet mitt. Evangeliet handler ikke først og fremst om dette livet.

Evangeliet er at Gud har sendt sin Sønn til å dø for mine synder. At Jesus stod opp igjen, og gav meg håp om et evig liv hos ham. At han er med meg, selv når jeg er alvorlig syk. At Gud er med meg, også gjennom motgang og trengsel. At han er trofast når alle andre svikter. Det er at han står igjen på støvet, når mitt liv og mine ambisjoner ligger i grus. Evangeliet er at det Jesus gjorde var nok. For dette livet, og for evigheten.

Har du spørsmål angående herlighetsteologi? Send en mail til iTro, eller til meg, på jlillebo@nlm.no

Tema

Tema på iTro i oktober er «Seier».