Det kan være tøft å være i sesonger av vanskeligheter, prøvelser og Guds stillhet når de man har rundt seg ser ut til å blomstre som aldri før

Det kan være tøft å være i sesonger av vanskeligheter, prøvelser og Guds stillhet når de man har rundt seg ser ut til å blomstre som aldri før

Sammenlikning med andres vekst, gjør at man taper uansett.

Tema

Tema på iTro i august er «Next Level».

På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. (Matt 7:16-18)

Et liv med Gud skal vel gi gode frukter? Hva når jeg føler at alt går dårlig? Er jeg en dårlig representant for Jesus eller mislykket som person generelt?

Vekst er ikke alltid synlig

Vi henger oss ofte opp i synlige resultater folk har, og tar det som tegn på vekst.

Frukter i livet; det at man ser synlig fremgang, trenger imidlertid ikke å være eneste tegn på at vi vokser. Trær vokser også på vinteren, selv om vi ikke ser det på samme måten som på sommeren. Isteden utvikler de røtter.

På samme måte tror jeg vår åndelige vekst gir seg uttrykk på ulike måter til ulike tider. Det er derfor vesentlig at vi ikke sammenligner vår synlige vekst med andres.

Sesonger

Det som er viktig, er å kunne anerkjenne at vi går igjennom ulike sesonger til ulike tider, og at vi ikke konstant er i en fremgangsrik vår der alt spirer og blomstrer rundt oss.

Bibelen viser oss at livet innebærer sesonger av både sorg og glede, fattigdom og rikdom (Fork 3:1-8; Fil 4:12-13). Livet med Gud er ingen flukt fra livets sesonger, men bør inneholde klagesalmer så vel som takkesanger (Salmenes bok i Bibelen er et eksempel på dette).

Ikke god nok

Det kan være tøft å være i sesonger av vanskeligheter, prøvelser og Guds stillhet når de man har rundt seg ser ut til å blomstre som aldri før, utvikle seg og vokse. Jeg har i slike perioder selv kjent på skam; en følelse av at jeg ikke er god nok verken som kristen eller som menneske.

Hvis vi er bevisst på at også de tilsynelatende fremgangsløse tidene kan være viktige i det lange løp, kan vi kanskje lære å akseptere situasjonen og sesongen vi er i.

Vi bør ikke være redd for å snakke med andre i de periodene av fare for å bli ansett som lite troende eller mislykkede. Hvis vi er bevisst på at også de tilsynelatende fremgangsløse tidene kan være viktige i det lange løp, kan vi kanskje lære å akseptere situasjonen og sesongen vi er i.

Det å akseptere er ikke det samme som å bruke det som en hvilepute for å ikke komme seg videre, men tvert imot å se hvor man er for å finne veien videre.

Bedre rustet til både vanskeligheter og suksess

Dersom vi vet av vi ikke nødvendigvis er i samme sesong som de rundt oss, kan vi lettere møte vanskeligheter mens andre har suksess uten å misunne.

Dessuten vil vi være bedre rustet til å møte fremgangstider når andre har det vanskelig uten å bli tatt av stolthet.

Vår egen vei med Gud

Ja, gode frukter kommer av et liv med Gud, men det er ikke alltid innhøstingstid. Vi er i ulike sesonger til ulike tider. Vi vet aldri hvordan Gud jobber i mennesker.

Vi kan konsentrere oss om vår egen vei med Gud istedenfor å sammenlikne oss med andres vei, og stå i fare for enten å føle oss bedre eller dårligere enn dem.

Unsplash

Tema

Tema på iTro i august er «Next Level».