Tilbedelse handler først og fremst om hvem Gud er

Tilbedelse handler først og fremst om hvem Gud er

Tilbedelse er et ord som ikke er helt lett å forstå. Hvorfor tilber vi Gud, og hvordan ser tilbedelse ut - helt konkret?

Tema

Tema på iTro i desember er «Tilbedelse».

Noen tenker at kristendommens mål er å bli velsignet – gjennom å leve i lydighet til Guds ord vil livet bli godt å leve. Jesus blir da først og fremst et godt forbilde. 

Men – kristendommens mål er først og fremst å igjen få leve i nærhet til Gud, og det er ingenting vi selv kan gjøre for at dette skal bli mulig. Vi kan leve så gode liv vi bare vil – vi har ikke makt til å fjerne det som skiller oss fra Gud, synden.

Hjertet i tilbedelsen

Dette kan virke håpløst for oss, men faktum er at synden allerede er overvunnet. Det gjorde Jesus på korset. Gud har fikset. Han har åpnet en vei tilbake inn i Hans nærhet. Vi kan ikke gjøre noe – for alt er allerede ferdig! 

Tilbedelse handler først og fremst om hvem Gud er. Når vi ser Gud, hans storhet, rettferdighet og kjærlighet – er det en helt naturlig ting å ville prise og tilbe Ham. 

Vi priser Gud gjennom ord og sanger – men tilbedelsen er noe enda dypere. Vi får bli kjent med Gud og har mulighet til å leve livene våre i Hans nærhet. 

Vi snakker ofte at tilbedelse handler om noe som skjer i hjertet vårt. Det er ikke hva vi gjør som betyr noe – men at vi hviler i Hans nåde. 

Leve i tilbedelse 

Gud er konstant, han er alltid den samme. Alltid god, alltid rettferdig. Alltid verdig vår tilbedelse. 

Gud vil ha hele livene våre. Ikke fordi han er eiesyk og vil kontrollere oss, men fordi han vet at det er det aller beste for oss. Det er kun hos Ham at alle våre grunnleggende lengsler og behov kan bli tilfredsstilt. 

Gjennom å leve livene våre nær Ham, tilber vi med alt vi er. Da blir tilbedelsen mer enn en monolog med takknemlighet og pris til Gud, den blir et nært forhold til Ham. 

Et liv i tilbedelse innebærer dermed både sang, bønn og tjeneste. Det er å leve sammen med Gud, og ære Hans navn gjennom alt vi gjør – studier, jobb, relasjoner eller hobbyer. 

Gud er stor – uavhengig av oss

Jesu død og oppstandelse var Guds plan for at vi igjen kunne leve helt nær Ham. Hans nærhet er alt vi trenger, og en dag skal vi helt og fullt leve hjemme hos Ham, sammen med Ham.  

«Men da han nærmet seg nedstigningen fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i glede å love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerningene de hadde sett. De sa: Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høyeste. Noen av fariseerne i folkemengden sa til ham: Mester, irettesett disiplene dine! Men han svarte og sa: Jeg sier dere: Om disse tier, så skal steinene rope!  Luk 19, 37-40 

Gud trenger ikke vår tilbedelse for å virke stor. Han er Gud. Hendelsen som beskrives i versene over skjer Palmesøndag. Her sier Jesus selv at dersom vi tier, vil til og med steinene rope og prise Gud. Gud er Gud.

Selv om Gud ikke trenger vår tilbedelse, ønsker Han den, og Han gleder seg over den. Mest av alt elsker Gud når vi vil leve nært til ham – det er det han har ønsket helt fra begynnelsen. 

Tema

Tema på iTro i desember er «Tilbedelse».