At Gud ble menneske har praktisk betydning for livet mitt

At Gud ble menneske har praktisk betydning for livet mitt

Det påvirker fokuset mitt og hvordan jeg forholder meg til andre.

Tema

Tema på iTro i desember er «Kors».

Tenk at Gud selv, himmelens og jordens Skaper, valgte å tre inn i vår verden som et forsvarsløst spedbarn.

Det er mind blowing å tenke på.

At Gud ble menneske og tok bolig iblant oss.

Her er noen tanker om hva det betyr for meg, for mine relasjoner og for mitt fokus i livet.

Hva betyr det at Gud ble menneske …

1. … for meg?

Gud er ikke en fjern Gud, men han kommer nær.

Når jeg synes livet blir litt tøft og jeg må kjempe med meg selv, så bryr Gud seg om hvordan jeg har det.

Fordi Jesus møtte på mange av de samme fristelsene og utfordringene som jeg står overfor, så har han kjent på kroppen hvordan det oppleves.

Jesus må ha skjønt hvor umulig det er for meg å leve et perfekt liv, siden han valgte å dø på korset på mine vegne.

Han er det eneste mennesket som har klart å leve et liv uten synd, og er derfor den eneste som er i stand til å gjøre det offeret.

Det at Gud ble menneske er selve redningen for meg. Uten Jesus ville jeg vært fortapt.

2. … for mine relasjoner?

Jesus viser meg hvordan jeg skal behandle andre mennesker.

Allerede på Moses’ tid forklarte Gud gjennom Loven hvordan folket skulle leve i fellesskap med hverandre på best mulig måte.

Når Jesus kommer til jorden, så viser han hvordan det kan se ut i praksis.

Én ting er å lese i Loven at vi skal tilgi vår neste; det er noe annet å se Jesus naglet til korset utbryte: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» (Luk 23,34)

Jesus demonstrerte en kjærlighet for de fattige og nødlidende, en iver etter rettferdighet, konfrontasjon av hykleri, ekte tilbedelse, offervilje og overgivelse til Gud.

Jo mer jeg blir kjent med Jesus, jo mer jeg lar Gud forme meg til å bli lik ham, så endrer det måten jeg forholder meg til andre mennesker på til det bedre.

3. … for mitt fokus i livet?

Da Gud ble menneske og tok bolig iblant oss, møttes himmelen og jorden på en helt unik måte.

Jesus selv forkynte at Guds rike er kommet nær. (Mark 1,15)

Det betyr at livet jeg lever nå har fått en annen dimensjon etter at jeg tok imot Jesus som min frelser.

Jeg er ikke avhengig av å skape min egen mening med livet, men vet at jeg er verdifull og høyt elsket. Ut ifra det kan jeg leve for noe som er større enn å dekke mine egne behov og ønsker, og la Guds rikes prinsipper forme min hverdag, relasjoner og omgivelser.

Gjennom daglig omvendelse, gjenopprettelse og tilbedelse kan jeg erfare Guds nærhet og virksomhet i livet mitt.

Det gir meg håp om dagen der framme når Jesus skal komme igjen og himmel og jord skal forenes for godt.

Unsplash

Tema

Tema på iTro i desember er «Kors».