Kristin Lien

Fra Tønsberg, bor i Oslo og har en bachelor i teologi.

Katastrofetankene

"tenk om..!" er bare en tanke. En hendelse i sinnet. Noe du kan velge å holde fast ved - eller bare la gå.

Stille Hjerte

Stille Hjerte er en film som handler om aktivdødshjelp og en familie som må håndtere følelser rundt dette. Vi har sett filmen sammen med organisasjonen Menneskeverd, før vi tok en prat om den, ak