Forvalteransvar i Bibelen

Forvalteransvar i Bibelen

Gud har gitt oss naturen - både så vi kan glede oss i den og ta vare på den

Tema

Tema for iTro i april er «En syk verden»

Ingebrikt Kvam er teologistudent ved Det teologiske Menighetsfakultetet i Oslo

 Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sal 8, 6-7

Salme 8 beskriver den oppgaven vi har fått som mennensker – oppgaven til å forvalte skaperverket til beste for jord og mennesker.

I skapelsesberetningen, i 1. Mos 2, får vi høre hvordan Gud skaper det første mennesket av støv fra jorden og setter det til å passe og dyrke hagen. Vi ser at mennesket er en del av jorden og helt avhengig av den og det den kan gi av vann, mat og energi. På samme måte som resten av verden er vi bygd opp av atomer like gamle som selve skapelsen. Likevel har vi mennesker fått en spesiell oppgave i å ta vare på skaperverket.

Naturavhengige skapninger

Jorden er vanhelliget av dem som bor der. For de har overtrådt lover, forandret forskrifter, brutt den evige pakt. Jes 24, 5

I Jesaja 24 sørges det over at jorden er ødelagt av de som bor der. De har ikke gjort sin oppgave slik de har fått beskjed om. Menneskene på bibelsk tid levde tett på naturen, og når regnet uteble eller avlinger ble plyndret fikk mange sitt livsgrunnlag ødelagt. Krig og ødeleggelse gikk hardt utover folket og lengselen etter Guds dom og nyskapingen av himmelen og jorden er stor.

Derfor ser man også at ødeleggelse av naturen ikke er noe som blir tatt lett på av Gud. Det skilles ikke på forvalteransvaret over samfunnet og naturen, for vi mennesker er tett helt avhengig av naturen og rammes av dårlig forvaltning.

Det gjelder oss!

Bibelen er ofte krass mot de som styrer i samfunnet og ikke gjør forvalteroppgaven sin godt nok, og spesielt Jesus er veldig utfordrende når han snakker med de mektige. Et av våre kall som kristne er derfor å påpeke når verdens herskere forsømmer sine oppgaver. I tillegg må vi se at disse tekstene også taler til oss som unge mennesker i Norge i 2015, vi som er blant verdens aller rikeste.

Vår måte å leve på går utover de som har mindre enn oss, og det utfordrer oss. For eksempel er det vi rike land som står for mesteparten av klimagassutslippene, mens de fattige rammes hardest når avlinga tørker bort eller huset blir tatt av flommen.

«Ta derfor turen ut, trekk pusten og se den fantastiske naturen som Gud har gitt oss.»

Det er ekte glede det

Kanskje er det lett å se på forvalteransvaret som en kjip oppgave, en byrde med det å være menneske. Få vil vel kalle det en fest å sortere søppel. Men Salme 8 har et annet perspektiv, det å passe på skaperverket er en Gudegitt oppgave. Det har sin rot i Guds skapelse av verden og er et edelt oppdrag. Det at det er en glede å forvalte naturen kan nok en sauebonde skrive under på når han får gleden av å ta imot et skjørt lite nyfødt lam, eller en gartner når han får se planter vokse opp fra små frø til store trær.

Det å kjenne på gleden over skaperverket er noe vi alle har godt av. Ta derfor turen ut, trekk pusten og se den fantastiske naturen som Gud har gitt oss. Kanskje det kan være med på å utfordre oss til å stå opp og ta vår oppgave som som gode forvaltere av Guds skaperverk.

Tema

Tema for iTro i april er «En syk verden»

Ingebrikt Kvam er teologistudent ved Det teologiske Menighetsfakultetet i Oslo