Seriøst og ambisiøst

Seriøst og ambisiøst

Alle mennesker har rett til å høre evangeliet. Alle mennesker har rett til å velge å tro.

Misjon

Misjonsbefalingen i Matt 28,16–20 er utgangspunktet for de fire ulike retningene NLM ung jobber i. «Ut i verden» er én av dem.

«Er det tilfellet i dag? 2,8 milliarder har ikke mulighet til å høre evangeliet på sitt språk, da må svaret være ’nei’ ” Sier Hjalmar Bø, leder i NLM Utland.

Hvorfor er det sånn? Hvordan kan vi som kristne fortelle resten av verden om Jesus i dag? På en måte som når ut til enda flere?

Misjon med planer

NLM er en organisasjon med store planer. Planer om å fortelle verden om evangeliet – Jesus og nåden Han gir. Disse planene er helt reelle og seriøse, på tross av mange utfordringer som møter dem på veien. Geografi, språk, politikk, kultur og religion er bare en begynnelse på listen. ”Det er nok også de vanskeligste områdene å nå som står igjen å nå ut til”, sier Hjalmar Bø.

Unengaged

Det finnes mange definisjoner og statistikker over hvem som er nådd og hvor behovene er størst. Ifølge joshuaproject.org, som regnes som er pålitelig kilde, er 41,8% av verdens befolkning minst nådd. Og blant disse finnes det grupper med de aller minst nådde – unengaged – områder uten evangelisk arbeid. NLM har til formål å utbre Guds rike, og det innebærer så at misjonen må krysse grenser og nå ut til disse.

”For alle disse gruppene kreves det at mennesker krysser grenser for å fortelle dem de gode nyhetene om Jesus. Dersom det ikke skjer, vil de ikke bli nådd med evangeliet. De vil ikke bli i stand til å ta et valg.” Øyvind Åsland, Misjon til forandring

For å få til det arbeidet er det viktig å analysere hvordan kristne organisasjoner bruker pengene og ressursene sine nå, og hvor behovet er størst. Ifølge Aasland har 25-28% av verdens befolkning svært liten mulighet til å høre evangeliet. Videre er det er paradoks at kun 2-4% av utsendinger til andre land har sin virksomhet i disse områdene. Det er det viktig å gjøre noe med.

Det solide og det nye

”Jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet der hvor Kristi navn ikke før var nevnt, for at jeg ikke skulle bygge på en grunnvoll andre har lagt” Rom 15,20

Når NLM planlegger sitt videre arbeid er det en viktig prioritering å nå disse minst nådde folkene. Det må være en balanse i å gjøre et solid arbeid med opplæring og lederutdanning der evangelisk arbeid allerede er etablert, og i å nå ut til nye områder.

Det gjelder deg!

Du, som kanskje er 17 år, synes kanskje at alt dette er overveldende og vanskelig å skjønne seg på slike tall og strategiplanlegging. Men misjonsarbeid er enda mer enn de misjonærene som kommer og viser bilder på bedehuset, og du kan være med på det.

Det er mange fra de minst nådde folkegruppene som bor i byer i Norge, du kan gjøre deg kjent med dem. Og når du skal velge utdannelse kan du vurdere om du velger noe som kan arbeides med internasjonalt. Hjalmar Bø sier ”Alle må ikke ha master i teologi, men om en tenker seg ut som misjonær er det lurt å velge noe en ønsker å jobbe med, som det også er behov for.”

 

Misjon

Misjonsbefalingen i Matt 28,16–20 er utgangspunktet for de fire ulike retningene NLM ung jobber i. «Ut i verden» er én av dem.