Andakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Et fjell som er for høyt…

Gud kaller oss ikke til å gjøre noe fordi at folk skal se hva vi kan klare. Han kaller oss til oppgaver som vi ikke kan utføre uten Ham.

av Silje Abrahamsen