Forventning

Forventning

Hver kveld spurte søsteren min forventningsfullt: "Hva skal vi gjøre i morgen?" og hver morgen spurte hun: "Hva skal vi gjøre i dag?"

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Veronika Vegge.

Lillesøsteren min var veldig forventningsfull da hun var liten. Hver kveld spurte hun: «Hva skal vi gjøre i morgen?» og hver morgen spurte hun: «Hva skal vi gjøre i dag?»

Tenk om vi  kom med forventninger til Gud hver morgen og kveld.

Gud er trofast og holder ord, derfor kan jeg stole på ham og tro på ham

Søsteren min håpet  og gledet seg hver dag til å kunne gjøre noe spennende og gøy. Hun gikk til mamma og pappa fordi hun visste at de kunne gi henne en slik dag. Av og til fikk hun svar hun håpet på, andre ganger ikke og noen ganger måtte hun vente på svar./p>

Jeg kan ha forventning til Gud når jeg ber. I Salme 40,2 sier David: «Jeg ventet og håpet på Herren, han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.»

Jesus sa: «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.» (Luk 11,9)Jeg tror og håper at Gud kan gi meg det jeg ber om, så derfor bruker jeg tid på å be.Gud er trofast og holder ord, derfor kan jeg stole på ham og tro på ham.

Hvorfor ikke be til ham som har all makt i himmel og på jord både morgen og kveld?

I mange av  salmene er det skrevet om tillit og forventning til Gud på bakgrunn av erfaring. Det står skrevet om hvordan Gud svarer den som søker ham.

Bønn

Kjære Far,
Takk for at jeg kan stole på at du er trofast.
Du er mitt håp og min tilflukt.
Jeg kommer til deg med mine bønner.

Salme 23 er et eksempel på det. David var mye på flukt og opplevde mangel på mat, men han fikk oppleve at Gud var trofast.David skriver: «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.»

Hvorfor ikke be til ham som har all makt i himmel og på jord både morgen og kveld?