Føle seg frelst?

Føle seg frelst?

Innimellom møter jeg folk som er usikre på om de er ordentlig kristne eller ei.

De vet at de gjerne vil tro på Jesus og følge ham. Men noe gjør at de ikke vet om de er frelst. De mangler det vi kaller frelsesvisshet. ”Jeg føler meg ikke kristen” sier de gjerne.

Gud har skapt  oss med følelser; han har gjort det slik at vi både kjenne på glede og sorg, latter og tårer. Men Gud vil ikke at våre følelser skulle bestemme om vi var frelst eller ei. Til det er våre følelser for svingende.

Gud sier ikke at jeg bare er frelst når følelsene er gode

For min egen  del er det ofte slik at jeg ikke føler meg frelst. Til tider har jeg gode følelser men andre dager kjenner jeg ingenting. For eksempel så har jeg ingen god følelse tidlig mandag morgen. Da er jeg ofte trøtt og sur. Men Gud sier ikke at jeg bare er frelst når følelsene er gode og tilstedeværende. Heldigvis. Jeg er like frelst en sur mandag morgen, som en herlig lørdags kveld.

Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.(1 Joh 5,14)

Vil du komme med ditt liv og dine synder til Jesus i dag?

Vi leser her  at vi skal få vite at vi har evig liv. I dette verset kan du sette inn ditt navn! Hvem er de som kan få denne vissheten? Er det bare de som føler at de er frelst? Eller er det bare de som får kristenlivet til å ”funke”?

Nei, frelsesvisshet kan alle få som tror på Guds Sønns navn, leste vi. Et annet ord for tro er å komme. Spørsmålet til deg blir da: Vil du komme med ditt liv og dine synder til Jesus i dag? Da sier Bibelen at du har evig liv. Ikke kjenn etter om følelsene dine sier dette, men stol heller på Jesu egne ord. Det er de som er avgjørende.

Bønn

Takk Jesus for at det ikke er mine følelser som bestemmer om jeg er frelst eller ei! Takk for at du vil ta imot meg i dag, med mine synder og nederlag. Takk at dine ord er de avgjørende, og ikke mine svingende følelser!

Vil du ha frelsesvisshet og fred med Gud, se ikke på deg selv og dine følelser, men se på Jesus og hør hva han har sagt!