Gud, hvor er du?

Gud, hvor er du?

"Gud, hvorfor griper du ikke inn?" Du kjenner deg kanskje igjen i disse ordene.

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Petter Mjølhus.

Det er mye som er vanskelig å forstå i livet. Hvordan kan Gud tillate at vonde ting skjer akkurat deg?

Du som bruker  tid på kristent arbeid, gir penger i kollekt for å spre budskapet om Jesus, eller på andre måter gir livet ditt til Jesus. Også må du lide. Kanskje det er fysiske eller psykiske lidelser. Kanskje du har mistet noen du er glad i. Hvorfor, Gud?

De stoler på Gud og fester sin lit til han

I Det Gamle  Testamentet møter vi Daniel og hans tre kamerater. De er fire personer som har valgt å være lydige og trofaste mot Gud, selv om det vil koste dem livet. En dag må de velge mellom å tilbe Gud å dø. Tilber de kongen i stedet for Gud får de leve. Det er et kjent valg igjennom historien, et valg mennesker faktisk må ta akkurat i denne stund andre steder i verden. Hvorfor tillates dette av Gud? Det er vanskelig å forstå.

Kongen håner og ler av Daniels kamerater; «Hvem kan redde dere fra min makt?»

Kameratene stiller seg  opp mot datidens kanskje aller mektigste mann og sier; «Om så skal være, makter vår Gud som vi dyrker, å redde oss og frelse oss fra den glødende ovnen og fra din hånd, konge. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke din gud og ikke tilbe gullbildet du har reist» (Dan 3,17-18)

Merk deg ordene «om han ikke». Disse guttene vet at det ikke er sikkert at Gud griper synlig inn i denne situasjonen, men likevel stoler de på Gud og fester sin lit til han.

Reise min vei fra Gud eller å klamre meg til han

Det er ikke  alltid at Gud griper inn og handler på den måten vi ser er best, men stol likevel på Gud, slik som Daniels kamerater gjorde. Gud er så stor og mektig, og vet så mye bedre enn oss. Kanskje vil det koste oss mye lidelse, eller kanskje livet, men Gud har noe så mye bedre i vente for oss.

Jeg har selv opplevd perioder i livet hvor jeg har stått med to valg; Reise min vei fra Gud eller å klamre meg til han. Mitt valg har vært det siste og har aldri angret på det. Det har vært tungt, men Gud har aldri sviktet meg, men gått sammen med meg og holdt meg oppe.

Jeg har ikke  svar på hvorfor Gud ikke alltid griper inn, men vil si til deg som leser dette: Klamre deg til han i slike stunder, så vil du på et tidspunkt se at han var med deg, og aldri sviktet deg.

Bønn

Kjære Gud. Takk at du er med gjennom alt som skjer i livet. Det er vanskelig å forstå hvorfor jeg må ha det vondt, men jeg klamrer meg til deg. Takk for at du har lovet å holde meg fast, og å ikke slippe meg. Amen.

Daniels trofaste vennermåtte gjennom ilden, men Gud sendte en engel som bevarte dem fra varmen. Han bruker ulike metoder i ulike situasjoner, men felles for dem alle er at Han alltid er med, om vi i den stund ser det eller ikke.