THE CHOSEN | Sesong 3:8

THE CHOSEN | Sesong 3:8

Dette er det åttende samtaleopplegget til tv-serien «The Chosen» sesong 3.

The Chosen sesong 3

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi ikke for noen nye personer.

Bibeltekster til episode 8

Salme 77 omkranser hele episoden. Les gjerne hele salmen.

Jesus metter over fem tusen med en liten gutt sine fem brød og to fisker:

Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?»  Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Filip svarte: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.»  En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham: «Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker. Men hva er det til så mange?» Da sa Jesus: «La folket sette seg.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. De var omkring fem tusen menn. Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene, så mye de ville ha. Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille.» De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene.
(Joh 6,5-13)

Vi ser også at Jesus møter disiplene i stormen, gående på vannet, og at Peter også går ut til Jesus på vannet:

 Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be.
Da kvelden kom, var han der alene.
 Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. «Det er et gjenferd!» sa de og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem: «Vær ved godt mot! Det er jeg, vær ikke redde!»
  Da sa Peter til ham: «Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet.» «Kom!» sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke, og ropte: «Herre, berg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa: «Du lite troende – hvorfor tvilte du?» Så steg de opp i båten, og vinden stilnet. Men de som var i båten, tilba ham og sa: «Du er i sannhet Guds Sønn!»
(Matt 14,22-33)

I tillegg ser vi blant annet disse tekstene, som dere kan lese hvis dere vil:

 • Matt 17,20
 • Luk 17,5-6
 • Matt 13,3-9
 • Matt 11,25-30

Se episode 8: 76 min

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 8:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Vi ser at mange som hører forkynnelsen om Jesus begynner å latterliggjøre disiplene. Mange i dag også bruker latterliggjøring som en hersketeknikk for å stilne folk som mener noe annet enn dem selv.
  Som kristne kan vi derfor oppleve at folk latterliggjør og blir ufine hvis vi har synspunkter om livet som støter dem og går helt på tvers av det som er vanlig.
  Hvordan reagerer du i sånne situasjoner? (Evt hvordan tror du at du ville reagert?)
  Hvordan ønsker du å opptre i sånne situasjoner?
 3. En av tilhørerne spør Jesus: hvis du er den du sier du er, hvorfor inspirerer og forandrer du noen folk, mens du truer og blir avskydd av andre?
  Hvorfor tror du at noen folk (både den gangen og i dag) elsker Jesus, mens andre virkelig hater ham?
 4. Prøv å forestill deg at du er blant disiplene når Jesus gjør brødunderet. Hvordan oppleves det? Hva tenker du?
 5. Peter er sint og bryr seg ikke om brødunderet fordi Jesus ikke hadde reddet barnet i magen til Eden. Å se og høre om andre som får bønnesvar kan dessverre være tøft hvis man selv ikke har fått de bønnesvarene man har håpet på. Kjenner du deg igjen? Hva er det som gjør det så vondt?
 6. Hvorfor tror du Jesus noen ganger lar oss gå gjennom vanskelige ting uten å gripe inn?
  Hva tenker du om det?
 7. Peter velger å stole på Jesus når han går ut på vannet. Men så tar han innover seg omstendighetene, mister tilliten til Jesus, og synker.
  I hverdagen er det lett å «synke» i alle slags bekymringer. Hva kan du gjøre for å holde fokus på Jesus istedenfor omstendighetene i hverdagen?

Bonus

Mange av salmene i Bibelen (inkludert Salme 77) uttrykker smerte og lidelse som noen har stått i. Vi har lov til å klage til Gud når vi har det vondt. Gud VIL at vi skal være ærlige med ham om det som er vondt, ikke bare late som at ting er greit.
Noen ganger kan det være fint å be bønner som andre allerede har skrevet, så vi slipper å komme på ord selv. (Du kan lese mer om dette HER.)
Er du sint eller frustrert på Gud? Be for eksempel Salme 77 her.

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Jeg minnes Herrens verk,
minnes dine under fra gammel tid.
Jeg grunner på alt du gjorde,
og grubler over dine storverk.
(Salme 77,12-13)

 

The Chosen sesong 3

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.