THE CHOSEN | Sesong 3:5

THE CHOSEN | Sesong 3:5

Dette er det femte samtaleopplegget til tv-serien «The Chosen» sesong 3.

The Chosen sesong 3

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

Dette er en fortsettelse av forrige episode der vi ble introdusert for følgende nye personer:

 • Veronica – kvinnen med blødninger
 • Nili – Jairus’ datter
 • Jairus’ kone

Bibeltekster til episode 5

Mens Jesus spiser med noen av disiplene, spør en av dem om hvorfor ikke de (Jesus sine disipler) faster når det er en viktig religiøs praksis både for fariseerne (de skriftlærde jødene) og for døperen Johannes sine etterfølgere:

Disiplene til Johannes kom da til ham og sa: «Både vi og fariseerne faster ofte, hvorfor faster ikke dine disipler?»
 «Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. «Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.
Ingen setter en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For en slik lapp vil rive med seg et stykke av plagget, og riften blir verre.
Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. For da revner sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker, da blir begge deler bevart.»
(Matt 9,14-17)

Så ser vi hvordan Jesus helbreder kvinnen med blødninger og vekker Jairus sin datter opp fra de døde:

Mens han talte til dem om dette, kom en forstander og kastet seg ned for ham og sa: «Datteren min er nettopp død, men kom og legg hånden din på henne, så får hun leve.» Jesus reiste seg og fulgte med ham sammen med disiplene sine.
Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans, for hun sa til seg selv: «Om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk.» Jesus snudde seg, og da han fikk øye på henne, sa han: «Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg.» Og kvinnen ble frisk fra samme stund.
Da Jesus kom til forstanderens hus og fikk se fløytespillerne og den støyende flokken, sa han:  «Gå ut! Jenta er ikke død, hun sover.» De bare lo av ham. Så snart folkemengden var sendt ut, gikk han inn og tok jenta i hånden, og hun reiste seg opp. Ryktet om dette spredte seg over hele landsdelen der.
(Matt 9,14-26)

I Lukasevangeliet 8,40-56 kan dere lese en enda mer utfyllende versjon av når Jesus møter kvinnen med blødninger og Jaius sin datter, dersom dere ønsker det.

Se episode 5: 55 min

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 5: 

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Når Jesus får spørsmål om hvorfor de ikke faster, forklarer han ved å bruke metaforer som disiplene kjente godt til; om bryllupsgjester og brudgom, skinnsekker og vin. Hva får du ut av bildene han bruker? Hva tror du er budskapet hans?
 3. Når Jairus treffer Jesus for første gang sier han: «Jeg kjenner deg». Hva tror du får ham til å si det?
  Hva tror du er grunnen til at han har så sterk tro på at Jesus vil helbrede datteren sin når han aldri har møtt ham før?
 4. Vi ser at Jesus helbreder datteren til Jairus, mens barnet til Eden dør. Hva tenker du om at Jesus helbreder noen, men ikke alle? Hvordan forholder du deg til det?
 5. Den romerske soldaten Gaius forteller Simon (Peter) om hans tro på de romerske gudene. Han forteller at de gjør ofringer til de ulike gudene for å oppnå suksess på ulike områder.
  Hvordan skiller denne typen tro seg fra vår tro på Jesus?
 6. Jesus sier til den blødende kvinnen som blir helbredet at det var hennes tro som gjorde at hun ble helbredet. Hva tror du han mente med det?
 7. Når vi leser i Bibelen om Jesus og alle miraklene han gjorde, kan vi få inntrykk av at mirakler skjedde hele tiden den gangen, mens det nesten aldri skjer nå. Hva tror du kan være årsaken? Tror du Gud fortsatt gjør mirakler i dag? Har du opplevd et mirakel?

BONUS

Ved å sammenlikne med vin og skinnsekker forklarer Jesus disiplene at han kommer med et nytt budskap som ikke vil passe inn i alle gamle tankemønstre og rammer.
Har du noen gang lest i Det gamle testamentet om påbud eller lover som du tror er ting som tilhører det gamle systemet, altså lover som jødene skulle følge, men som ikke lenger gjelder for oss kristne? Hvilke?
Hvordan tror du vi kan skille på hva vi skal følge i Det gamle testamentet og ikke?

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Da sa Jesus til henne: «Din tro har frelst deg, datter. Gå i fred!» (Lukas 8,48)

 

The Chosen sesong 3

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.