THE CHOSEN | Sesong 3:6

THE CHOSEN | Sesong 3:6

Dette er det sjette samtaleopplegget til tv-serien «The Chosen» sesong 3.

The Chosen sesong 3

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer:

 • Pontius Pilatus – landshøvding i Judea
 • Pontius Pilatus’ kone

Bibeltekster til episode 6

Noen disipler av døperen Johannes kommer til Jesus og spør på vegne av Johannes om Jesus virkelig er Messias, den redningsmannen som jødene ventet på, eller om de skal vente på en annen som skal komme:

I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:
Blinde ser, og lamme går,
spedalske renses, og døve hører,
 døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.
   Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.»

Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden?  Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! Det er om ham det står skrevet:
 Se, jeg sender min budbærer foran deg,
 han skal rydde veien for deg.
 Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. Fra døperen Johannes’ dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg. For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme. Den som har ører, hør!
  Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre:

  ‘Vi spilte på fløyte for dere,
men dere ville ikke danse.
Vi sang klagesanger,
men dere ville ikke sørge.’
 For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: ‘Han har en ond ånd i seg.’ Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!’ – Men Visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes.»
(Matt 11,2-19)

Når Jesus svarer disiplene til døperen Johannes viser han til noen av profetiene i Det gamle testamentet som forteller om tegn på at Messias er kommet:

Den dagen skal de døve høre skrevne ord,
og selv i skumring og mørke skal blindes øyne se.
Igjen skal de hjelpeløse
glede seg i Herren,
de fattigste blant mennesker skal juble
over Israels Hellige.
(Jesaja 29,18-19)

Da skal blindes øyne åpnes
og døves ører lukkes opp.
 Da skal den lamme springe som en hjort,
og den stummes tunge skal juble.
(Jesaja 35,5-6a)

Se episode 6: 72 min

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 6:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Maria Magdalena gjør alt hun kan for å være en god disippel av Jesus, og sier at hun er redd for at hun aldri vil bli god nok.
  Hva tenker du om det? Hvordan kan vi jobbe for å følge etter Jesus uten at det blir et strev om å bli god nok?
 3. Tamar sier til Maria Magdalena at hun er tilgitt av Jesus, men velger å holde fast på skammen og angeren sin. Hva tenker du når du hører det? Er det noe du har bedt Jesus om tilgivelse for, men som du fortsatt tynges av og skammes ved?
 4. Maria sammenligner Tamar sine styrker med sine egne svakheter. Ofte ser vi på andres «polerte» overflater, og måler deres tilsynelatende perfekte liv med våre svake sider. Hvordan kan vi unngå det?
 5. Ofte når vi ser på andres styrker, har vi en tendens til å misunne dem istedenfor å sette pris på og lære av dem. Hvordan kan vi jobbe mot dette?
 6. Simon møter folk fra selotordenen den jødiske motstandsbevegelsen mot romerne som han tidligere var en del av. De ser at han har totalforandret måten å leve på. Hvordan tror du det gjorde inntrykk på dem?
 7. Døperen Johannes spør om Jesus virkelig er Messias. Hva tror du fikk ham til å tvile på Jesus – han som tidligere hadde vært så sikker på at Jesus var Messias? 
 8. Vi kan også spørre oss, i likhet med dem: hvis Gud virkelig er her, og han er god og allmektig, hvorfor lar han så mye vondt skje i verden?
  Har du tenkt over det før? Hva tenker du om det?

Bonus

På slutten ser vi Peter og Eden krangle. Kommunikasjon i nære relasjoner er vanskelig å få til skikkelig. Vi ser de snakker forbi hverandre og har ulike behov.
Hva tenker du hver av de kunne gjort annerledes for å ha en bedre kommunikasjon og forstå hverandre bedre?

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Herren Guds ånd er over meg,
for Herren har salvet meg.
Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse,
for å forbinde dem som har et knust hjerte,
rope ut frihet for dem som er i fangenskap,
og frigjøring for dem som er bundet
(Jesaja 61,1)

 

The Chosen sesong 3

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.