THE CHOSEN | Sesong 3:1

THE CHOSEN | Sesong 3:1

Dette er det første samtaleopplegget til tv-serien «The Chosen» sesong 3.

The Chosen sesong 3

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer:

 • Judas Iskariot – Vi så han så vidt i forrige episode, men her blir han etterfølger av Jesus.
 • Johanna – En av kvinnene som fulgte Jesus. Hun var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes.
 • Jairus – En synagogeforstander (daglig leder i en synagoge).
 • Rabbi Yussif – En av fariseerne fra Kapernaum som vi tidligere har møtt i noen episoder.

Bibeltekster til episode 1

Jesus holder sin mest berømte tale – Bergprekenen. Les gjerne hele Bergprekenen i Matteus 5-7. Hvis ikke kan dere lese versene nedenfor som er plukket ut til episoden:

Episoden starter med et tilbakeblikk der Matteus tenker tilbake på sin brutte relasjon til familien mens Jesus snakker om at det er viktig å gjøre opp med mennesker vi har noe uoppgjort med:

Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din! (Matteus 5,23-24)

Vi ser at flere av disiplene snakker om talen til Jesus. Og mange undrer seg over Jesus sine ord om at Guds rike er et «opp-ned-rike» – det er de fattige og laverestående menneskene som skal løftes opp og være salige:

Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til orde og lærte dem:
«Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.
Salige er de som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.
Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.
Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. (Matteus 5,1-12)

Når Andreas besøker døperen Johannes i fengselet, ser vi en situasjon som vi også kan kjenne på mange ganger. Vi vil på én måte tro på Jesus sine ord om at vi ikke skal bekymre oss. Samtidig forteller omgivelsene våre noe annet. Vi kan oppleve reelle grunner til å bekymre oss for ting i dette livet, og det kan føles vanskelig å stole på Jesus når han sier at vi ikke skal bekymre oss:

Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? (Matteus 6,25-27)

Se episode 1: 61 min

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 1:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Vi ser hvordan Jesus sine ord om å gjøre opp med de vi har noe uoppgjort med, fører til at Andreas ber Maria Magdalena om tilgivelse for tidligere oppførsel, og Matteus oppsøker faren for å gjenopprette relasjonen. Er det noen i ditt liv du har noe uoppgjort med som du tenker du burde gjøre opp med? (Hvis det er vanskelig å si det høyt, kan du velge å heller skrive det ned)
 3. Er det noen ting Jesus sier i Bergprekenen som du syns det er utfordrende å forholde seg til?
 4.  Legg merke til hvordan Jesus ser enkeltpersonene, og tar seg tid til å prate i ro og fred med én og én selv om det er mange som ønsker hans tid. Hva sier det om hvordan Jesus forholder seg til oss i dag?
 5. Når Judas spør om han kan følge Jesus, kommer han med «CVen» sin for å bli akseptert av Jesus. Men Jesus sier at han kun krever at han søker å bli som ham. Jesus krever ingen «skills» av oss, men han vil at vi skal følge etter ham. Det er imidlertid ikke alltid like lett. Er det noen områder der du syns det er krevende å følge etter Jesus? Hvilke?
 6. Vi ser at Andreas sliter med å la være å være bekymret (og med god grunn). Det er ikke lett å la være å bekymre seg når det virker som at omstendighetene «krever det». Bekymrer du deg mye for fremtiden eller andre ting? Er det noen ting du kan gjøre for å bryte tankemønsteret når bekymringene kommer?
 7. Vi har lett for å ha fokus på omstendighetene våre. Men vi ser at døperen Johannes fokuserer på hva Jesus gjør istedenfor å fokusere på sitt eget liv og sine egne omstendigheter (selv om de var nokså ille!). Hva er det som opptar ditt fokus mest i hverdagen? Hvordan kan vi fokusere mer på Jesus og mindre på oss selv?

BONUS

Jesus sier i Bergprekenen de radikale ordene: «Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.» (Matt 5,44). Det høres kanskje ikke så radikalt ut for oss ettersom vi har vokst opp i et samfunn som er bygd på kristne verdier, men dette var svært radikalt.

I tillegg sa han dette til et folk som levde under en okkupasjonsmakt. Det ville vært på samme måte som at han hadde sagt det til nordmenn under 2.verdenskrig da nazistene okkuperte Norge.

Hvordan tror du at du hadde reagert hvis du hørte disse ordene mens du levde under en okkupasjonsmakt?

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
(Matteus 6,33)

 

The Chosen sesong 3

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.