THE CHOSEN | Sesong 3:2

THE CHOSEN | Sesong 3:2

Dette er det andre samtaleopplegget til tv-serien «The Chosen» sesong 3.

The Chosen sesong 3

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

Vi presenteres ikke for noen nye karakterer i denne episoden.

Bibeltekster til episode 2

Jesus sender disiplene ut to og to på et misjonsoppdrag for å spre budskapet videre. Han gir dem autoritet til å helbrede syke og kaste ut onde ånder:

Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage.
 Dette er navnene på de tolv apostlene: Først Simon, som kalles Peter, så hans bror Andreas, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes, Filip og Bartolomeus, Tomas og tolleren Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, og Taddeus, Simon Kananeos og Judas Iskariot, han som forrådte ham.
Disse tolv sendte Jesus ut og påla dem: «Ta ikke veien til hedningene, og dra ikke inn i samaritanenes byer! Gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus. Gå og forkynn: ‘Himmelriket er kommet nær!’ Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave. Skaff dere ikke gull eller sølv eller kobbermynter til å ha i beltet, ikke veske til reisen, heller ikke to kjortler eller sandaler eller stav. For en arbeider er verd sin føde. Når dere kommer til en by eller landsby, så finn ut hvem i den som er verdig til å ta imot dere, og bli der til dere skal dra videre. Når dere kommer inn i huset, skal dere hilse det med fred. Og er huset det verdig, skal freden komme over det, men dersom huset ikke er det verdig, skal freden vende tilbake til dere selv. Er det noen som ikke vil ta imot dere og heller ikke vil høre budskapet deres, skal dere dra bort fra det huset eller den byen og riste støvet av føttene. (Matt 10,1-14)

Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. (Matt 10,28)

På slutten ber Peter og de andre disiplene sammen en salme av David da han flyktet fra sin sønn Absalom:


Herre, hvor tallrike mine fiender er!
Mange reiser seg mot meg.
De sier om meg:
«Hos Gud er det ingen frelse for ham.»
Men du, Herre, er et skjold for meg,
du er min ære, du løfter mitt hode.
Jeg ropte høyt til Herren,
og han svarte meg fra sitt hellige fjell.
Jeg la meg ned og sovnet,
jeg våknet, for Herren holder meg oppe.
Jeg er ikke redd for titusener
som samler seg mot meg på alle kanter.
Reis deg, Herre! Frels meg, min Gud!
Du slår alle mine fiender på kjeven
og knuser tennene til de lovløse.
Frelsen er hos Herren.
La din velsignelse hvile over ditt folk!
(Salme 3)

Se episode 2: 70 min

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 2:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Ryktet om Jesus har spredt seg, og mange lurer på om dette kan være Messias, kongen jødene har ventet på. Noen som hørte Jesus tale sier: «hvorfor sa han (Jesus) ikke noe om å styrte Rommerriket?».
  Hvorfor sier de det?
 3. Når Matteus ber foreldrene om tilgivelse for sin tidligere oppførsel, ser vi at han syns det er vanskelig å få sagt det han skal si.
  Hvorfor tror du det er vanskelig å be noen om tilgivelse?
 4. Når Eden og Peter prater sammen får vi høre at selv om hun husker på at Jesus ser henne, glemmer hun likevel innimellom «hvordan ansiktet hans ser ut». Hva tror du hun mener?
 5. Har du (som Eden) opplevd noe med Jesus som betydde mye for deg en gang, men som du glemmer å huske på i tider der det virker som om Gud er stille?
 6. Jesus sender apostlene ut to og to, og sier at de verken skal ta med seg mat, klær eller penger. Hvorfor tror du han gjør det? Hva tenker du om det?
 7. Når disiplene skal sendes ut to og to, sendes Matteus (som tidligere var skatteinnkrever for romerne) ut sammen med Simon (som tidligere var en del av en jødisk motstandsbevegelse mot romerne).
  Hva tror du folk tenkte når de to (som tidligere var bitre fiender) sammen delte evangeliet om Jesus?

BONUS

Jakob («Little James») tviler på sine «evner» til å helbrede andre, ettersom han selv halter. Han føler seg også dårligere og mindre nyttig enn de andre apostlene fordi han har en permanent skade/svakhet som gjør at han halter.

Hva tenker du om det?

Hva tenker du om responsen Jesus gir ham?

Hva tenker du om at Gud vil bruke oss selv om vi har så mange svakheter?

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. (1 Kor 1,27)

 

The Chosen sesong 3

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.