THE CHOSEN | Sesong 3:7

THE CHOSEN | Sesong 3:7

Dette er det sjuende samtaleopplegget til tv-serien «The Chosen» sesong 3.

The Chosen sesong 3

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

Idenne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer:

 • Matteus, sønn av Hesron – en oppdiktet karakter som har et møte med Matteus

Bibeltekster til episode 7

Episoden starter med at jødene feirer Purim, en høytid de feirer for å minnes at jødene en gang ble utfridd fra utryddelse. Bakgrunnen for denne høytiden finner vi i Esters bok:

Mordekai skrev ned disse hendelsene. Så sendte han brev til alle jødene i alle provinsene til kong Xerxes, de som var nær, og de som var langt borte. Han påla dem at de hvert år skulle feire den fjortende og femtende dagen i måneden adar.
For det var på disse dagene jødene hadde fått fred for fiendene sine, og i den måneden klagen ble vendt til glede og sorgen til fest. Derfor skulle de feire dem som dager for fest og glede og sende mat som gaver til hverandre og til de fattige.
Jødene gjorde det til tradisjon, det som de hadde begynt å gjøre, og som Mordekai hadde skrevet til dem om.
For Haman, sønn av Hammedata, agagitten, alle jøders motstander, hadde planlagt å gjøre ende på jødene, og han hadde kastet «pur», det er lodd, for å knuse dem og gjøre ende på dem. Dette kom fram for kongen. Da befalte han i et brev at de onde planene som Haman hadde lagt mot jødene, skulle komme over hans eget hode. Slik ble både han og sønnene hans hengt på pålen.
Derfor kalles disse dagene for «purim», etter ordet «pur». På grunn av alt som sto i dette brevet, og på grunn av det de hadde sett og opplevd, gjorde jødene det til tradisjon for seg selv, for sine etterkommere og for alle som ville slutte seg til dem, at de hvert år, uten unntak, skulle feire disse to dagene til fastsatt tid, som det var skrevet.
(Ester 9,20-27)

Noen av disiplene drar ut i Dekapolis, et område der det bodde både jøder og hedninger (ikke-jøder), for å forkynne evangeliet. De forteller en liknelse som Jesus har fortalt dem tidligere, og som skaper mye oppstyr og opptøyer:

«Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt ferdig!’ Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa: ‘Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ En annen sa: ‘Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ Og en tredje sa: ‘Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.’ Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: ‘Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.’ Tjeneren kom tilbake og sa: ‘Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå plass.’
Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få smake festmåltidet mitt.’»
(Lukas 14,16-24)

Når Jesus og disiplene er på vei til Dekapolis-landet helbreder Jesus en døv og stum mann:

Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham: «Effata!» – det betyr: «Lukk deg opp!» Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen hans, ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa: «Alt han har gjort, er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.»
(Markus 7,31-37)

Se episode 7: 64 min

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 7:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. I Bibelen står det mye om høytider som skal feires hvert år. Hvorfor tror du det er viktig å feire høytider? Hvorfor tror du Gud vil vi skal feire høytider?
 3. Filip og Andreas forkynte evangeliet i et område med mange ulike folkegrupper, og forkynnelsen førte til opptøyer mellom folkegruppene. Har du noen gang prøvd å dele de gode nyhetene om Jesus til noen der det absolutt ikke ble tatt godt imot? Hva skjedde? Hva kjente du på?
 4. Vi ser et tilbakeblikk av at Matteus, da han jobbet som toller, møtte en mann; Matteus, sønn av Hesron. Denne mannen kjøpte all gjelden til sine barn og sin familie og satte det på sitt eget navn. På lovlig vis gjorde ham dem gjeldfrie, mens han selv måtte betale prisen i romersk fangeleir.
  Har du tenkt over at det er akkurat dette Jesus gjør for oss på korset? Hvilke tanker har du rundt denne frelsesplanen? Syns du det er rart? Syns du det gir mening?
 5. Matteus har lenge følt seg uverdig til å være Jesus sin etterfølger ettersom han har en fortid han er skamfull over. Har du noen gang følt deg uverdig? Hvordan tror du Jesus ser på deg?
 6. Vi ser at Jesus helbreder den døve og stumme mannen i Dekapolis, men gjør ikke noen tegn når noen andre krever det av ham. Hvorfor tror du han ikke gjør det når han kunne bevist for dem at han hadde overnaturlige krefter?
 7. Hvorfor tror du Jesus forbyr mannen han helbreder å fortelle det til noen?
 8. Johannes og Peter sammenlikner seg med hverandre. Sammenlikner du deg med andre? Har du blitt frustrert når Gud har brukt noen andre til noe du skulle ønske han ville bruke deg til? Hva kjente du på?
 9. Peter er sint på Jesus for at de mistet barnet i magen til Eden. Han tviler ikke på at Jesus er allmektig, men er sint for at han ikke grep inn når han stadig helbreder andre.
  Har du opplevd at du ikke har fått bønnesvar, mens du har sett at andre rundt deg har fått det? Hva følte du? Hva tenker du om det?

Bonus

Jesus sier at problemet i Dekapolis er menneskenes harde hjerter, ikke disiplenes mangel på ressurser.
Når vi skal fortelle mennesker om Jesus, er vi avhengig av at Den hellige ånd åpner hjertene deres. Det er ikke vi som skal overbevise folk med vår egen styrke og våre gode argumenter.
Be sammen om at Gud skal åpne hjertene til noen dere kjenner som dere ønsker skal ta imot Jesus.

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

 Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!»
(Lukas 8,8)

 

The Chosen sesong 3

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.