Jesus ble født som et menneske for at han kunne kjøpe oss fri fra synden og døden

Jesus ble født som et menneske for at han kunne kjøpe oss fri fra synden og døden

Ingen unnslipper døden, og ingen klarer å leve et godt nok liv til å stå rettferdig for en fullkomment god Gud.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.

Bibelteksten finner vi i Galaterne 4,4-7:

Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.

Denne søndagen kalles Marias budskapsdag. Der søndagstekstene i en periode nå har handlet om fristelse, onde ånder og synd er det et helt annet fokus akkurat i dag. Enkelt regnet er det ni måneder til jul, så vet du det!

Født som et menneske

Selv om vi ikke vet akkurat når Maria fikk meldingen fra engelen og heller ikke akkurat når Jesus ble født, er det fint å bli minnet om at Jesus faktisk ble født som et menneske.

Han trengte ni måneder i Marias mage på å bli klar til å puste luft med egne lunger. Akkurat som oss.

Teksten over sier noe viktig om da Jesus kom: han ble «født under loven».

Født under loven

En venn av meg hørte dette sagt som barn og spurte foreldrene sine om det kunne stemme, han hadde jo hørt at Jesus ble født i en stall, ikke under låven!

Ordene ligner, men har naturligvis ganske ulik betydning! «Under loven» sier noe om hvilke vilkår livet leves under.

Ethvert menneske på denne jord er født «under loven». Det betyr at vi er underlagt syndens og dødens lov og evner ikke å frigjøre oss selv.

«Slaver under synden»

I Romerbrevet skriver Paulus om at vi er «slaver under synden».

Selv om vi ikke alltid kjenner oss så bundet av synd er vi like fullt fanget under vilkårene synden fører med seg. Litt på samme måte som at ingen klarer å fri seg fra tyngdekraften mens vi er på jorden.

Ingen unnslipper døden, og selv om vi tror vi er frie til å velge som vi vil, kan aldri et menneske avstå fra all synd og i seg selv evne å bli rettferdig for Gud!

Seiret på våre vegne

Og her kommer det fantastiske med at Jesus også er «født under loven». Fordi Jesus hadde akkurat samme forutsetninger som oss, kunne han vinne en seier for oss andre som også er under loven.

Han gikk inn i våre vilkår, under loven, men avsto fra all synd og fristelse.

Der vi falt og faller igjen, sto han fullkomment. Han ble aldri bundet av syndens makt.

Tok på seg vår synd

Det var ikke synden som fikk makt over ham, men han som tok makten fra synden. Det gjorde han da han frivillig tok alt vårt på seg og døde med det på korset.

Syndens lov ble brutt med Jesus, og hans seier deles ut i troen på ham.

Dermed kjøpte han en barnerett hos Gud til oss. Ekte barn arver, og det gjør vi som Guds barn også! Alt fordi Jesus gikk inn «under loven» og ga seg selv i stedet for at syndens lov rammet oss.

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.