«Målet med dine og mine gode gjerninger er at de skal peke på Jesus og gi Gud ære»

«Målet med dine og mine gode gjerninger er at de skal peke på Jesus og gi Gud ære»

Ved å vise kjærlighet til mennesker sprer vi håp.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Fil 1,9-11 

Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.

Stjernene på nattehimmelen. Små hint av lys i et stummende mørke. Glødende prikker som gir håp under et teppe av tomhet.

Slike lyspunkt ville han at de skulle være. Paulus sendte brev til de kristne i Filippi og oppmuntret dem til å vise kjærlighet i en by der Guds godhet var vanskelig å se.

Det vil si: han visste at de allerede var som stjerner på nattehimmelen i Filippi, men han ba til Gud om at de måtte få vise enda mer kjærlighet og bære enda mer frukt.

Håp om Jesus

Disse glimtene av lys skulle ikke bare gi innbyggerne i byen en smak av godhet. Stjernene skulle gi et håp om at mørket på himmelen en dag skal bli erstattet av lys.

Kristi dag. Den dagen skal en annen stjerne – nemlig Jesus – lyse opp hele himmelen.

Da skal alle bøye seg for Jesus, forteller Paulus i kapittel 2 av brevet. «Hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre.»

Det var dette de kristne i Filippi skulle peke på. Jesus og Kristi dag. Dette var selve målet med Paulus’ bønn for de han sendte brevet til.

Det er målet med dine og mine gode gjerninger også. De skal peke på Jesus og gi Gud ære. De er små lyspunkt som gir håp om et større lys som en dag skal komme.

Jesus som mål og utgangspunkt

Guds ære og Jesus er målet for de gode gjerningene til oss kristne. I tillegg forteller Paulus at Gud er selve utgangspunktet for de gode gjerningene.

I kapittel 2 i brevet skriver Paulus: «For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.» Det er Gud som er den som virker i oss og skaper gode frukter i livene våre.

Og som vi allerede har lest i teksten fra brevet, vokser de gode fruktene frem «ved Jesus Kristus». Det er som å høre en gjenklang fra kapittel 1 i evangeliet etter Johannes: «Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.»

Gud Fader skaper stjerner ved Jesus Kristus.

Jesus som forbilde

Og siden Jesus er selve utgangspunktet for vår kjærlighet er han også det beste forbildet for oss. Paulus skrev i brevet: «La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!»

Like før disse ordene, i kapittel 2 vers 3-4, kan vi lese mer konkret om hva Paulus mente med dette: «Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres.»

Denne oppfordringen om å ha samme sinnelag som Jesus kommer like før en beskrivelse av hvordan Jesus levde et forbilledlig liv. Vi kan lese i versene etterpå at Jesus ikke utnyttet sin posisjon og sine privilegier til sitt eget beste.

Tvert imot gav Jesus avkall på sitt eget og ble en tjener for oss. Han satte oss høyere enn seg selv. Det er utgangspunktet for Paulus oppfordring om å ikke bare tenke på sitt eget beste, men også på de andres.

Til Jesu ære

Jesus og Guds ære var utgangspunktet og målet med filippernes gode gjerninger. Det er også ditt og mitt utgangspunkt. Jesus er vårt forbilde, og det er ved ham Gud gjør oss til stjerner på nattehimmelen.

Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den– helt til Jesu Kristi dag.

Paulus skrev om de kristne i Filippi i starten av brevet til dem: «Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den– helt til Jesu Kristi dag.»

La oss ha den samme tilliten: At Gud fortsetter å virke i oss, slik at vi kan være stjerner frem til dagen kommer. Til Hans ære.

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.