Tro, håp og kjærlighet i koronaens tid

Tro, håp og kjærlighet i koronaens tid

Vi kan la kjærligheten og håpet prege oss i møte med korona-viruset.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

I en tid der korona-viruset har snudd store deler av samfunnet vårt på hodet, kan det være vanskelig å vite hva vi kan og bør tenke om alt det som skjer rundt oss.

Her er tre perspektiver som kan være verdt å ha med seg.

1. La kjærligheten drive oss

Du er ikke på denne jorda bare for å ta vare på deg selv. Jesus har bedt oss om å elske vår neste som oss selv (Matt 22,39). Akkurat nå er en av de konkrete måtene vi kan gjøre dette på, ved å hindre å bli smittet av korona-viruset, slik at vi ikke sprer det videre.

Kanskje er du ikke så bekymret for selv å bli smittet og tenker det vil gå bra med deg om du får viruset. Og antagelig har du rett i det.

Samtidig er det ikke slik for alle. For noen er det veldig farlig å bli smittet, så det gjelder å hindre at dette skjer.

Jesus ga oss et særlig ansvar for å ta oss av de som er svake og syke. «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg,» sa han (Matt 25,40).

Kjærligheten til de rundt oss bør motivere oss til å unngå å bli smittet, slik at vi ikke sprer smitten videre til de som ikke vil tåle det.

I denne tiden kan du bry deg ekstra om de som er rundt deg.  Selv om vi skal holde avstand, er det viktig å fortsatt vise omsorg for hverandre.

2. Håpet vårt holder også i krisetider

Det er lett å bli bekymret i krisetider som dette. Slik har det alltid vært. Jesus sa «Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme!» (Matt 24,6).

Uttrykket «Frykt ikke!» eller «Vær ikke redde!» kan vi lese veldig mange steder i Bibelen. Jesus har nemlig kommet med et håp som overgår alt vi kan frykte.

Heldigvis gjelder håpet like mye nå når korona-viruset sprer seg som det gjorde før viruset kom

Jesus, som overvant døden, ga et løfte om å være med oss alle dager inntil verdens ende (Matt 28,20). Og han har også gitt oss et håp som går enda lenger enn det – han vil gi oss evig liv (Joh 3,16). Dette håpet gjelder alltid, under alle forhold.

Hvis håpet Jesus ga oss bare hadde vært gyldig når alt er fint rundt oss, hadde det ikke vært mye til håp. Men heldigvis gjelder det like mye nå når korona-viruset sprer seg som det gjorde før viruset kom.

Jesus ber oss om å ikke være redde, men stole på at han tar seg av oss.

«Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?

Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?» (Matt 6,25-27).

Vi kan legge livene våre og håpet vårt i hendene på han som har all makt i himmel og på jord, og som har lovet å være med oss. Også når det ser mørkt ut rundt oss.

3. Bli med i et kristent fellesskap – på nett

Jesus har sagt at vi kan legge alle våre bekymringer på ham. Vi kan komme til ham i bønn, også for korona-situasjonen.

Hvis du vil være med i et større bønnefellesskap (selv om store grupper ikke bør samles fysisk), kan du bli med på facebook-arrangementet «Bønemøte i corona-tider», som samles i bønn hver kveld kl 22.00.

Det å ha et kristent fellesskap også når vi ikke kan samles, er noe som anbefales. Og selv om de fleste gudstjenester i helga er avlyst, finnes det likevel fellesskap det går an å være med en del av.

Har du en bibelgruppe eller noe sånt, går det an å holde kontakten online, og send gjerne noen oppmuntrende bibelvers til hverandre.

I tillegg kan du for eksempel gjøre som hundrevis av andre skal, og bli med på Gudstjeneste på nlm.no på søndag kl 11.

Tyler Nix / Unsplash

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.