— Vi ønsker å møte ungdommer på deres hjemmebane

David Fauske skriver om organisasjonen Young Life og hvordan de driver ungdomsarbeid.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Det bor nærmere 450 000 ungdommer (13-19) i Norge i dag. Dette er mange ungdommer!

En veldig stor andel av disse ungdommene har ikke peiling på hvem Jesus er, utenom at de kanskje har hørt at han levde for 2000 år siden og gikk seg en tur på Genesaretsjøen.  Men det er heller ikke så mange som forteller dem om hvem Jesus faktisk er.

Tillitsfulle relasjoner

I Young Life er vi en gjeng voksne som elsker Jesus og elsker ungdommer. Vi ønsker å møte ungdommer på deres hjemmebane, for at vi på den måten kan bygge tillitsfulle relasjoner og kunne dele med dem det viktigste i våre liv.

Det betyr at vi møter opp på skoler, fritidsopplegg, fotballtreninger og konfirmantsamlinger, blant annet. Her ønsker vi å være, slik at flest mulig ungdommer kan få en mulighet til å høre om Jesus på et språk de forstår.

Gode venner

Jeg møtte Håkon gjennom Young Life på Østensjø da han var konfirmant. Håkon har blitt en veldig god venn, og jeg er stolt av å få kjenne han. Han er nå med på å fortelle andre om Jesus, og dette året får han være et vitne gjennom sin førstegangstjeneste i forsvaret.

«Young Life har betydd mye for meg ved at det er et sted jeg alltid føler meg velkommen til og kan være meg selv og ha det gøy sammen med andre kristne. Har fått mange gode relasjoner gjennom Young Life som jeg setter veldig stor pris på og som jeg takker Gud for hver dag.»

Mange av ungdommene står utenfor kjærlige fellesskap og utenfor sannheten om hvorfor de er skapt.

Vi må oppsøke ungdommene

Et vers som står veldig sentralt for oss i Young Life er Kol 4,5:«Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt.»

Vi som kristne er kalt til å gå til dem som står utenfor. I Norge er dette mange. Mange av ungdommene står utenfor kjærlige fellesskap og utenfor sannheten om hvorfor de er skapt. Dette betyr at vi som Jesus etterfølgere må oppsøke ungdommene. Ut av våre hus og inn i våre nabolag og nærmiljø.

Ungdommer oppsøker mindre og mindre kristne aktiviteter, og avstandene øker mens murene blir bygget opp. Vi møter ofte ungdommer som har mange fordommer mot oss kristne. Noen har hatt dårlige opplevelser, mens andre har tanker om at kristne er en egen sekt som man helst ikke bør blande seg med.

Vi mener at alle ungdommer har rett til å høre hvem Jesus er og hvorfor vi er skapt til en relasjon med ham.

Rett til å høre hvem Jesus er

Jeg har fått gleden av å være med i Young Life i fem år nå. Det har betydd oppturer og nedturer, men viktigst av alt får jeg lov til å ta del i ungdommers liv og være tilstede for dem.

Vi mener at alle ungdommer har rett til å høre hvem Jesus er og hvorfor vi er skapt til en relasjon med ham. Derfor ønsker vi å bruke tid på å oppsøke ungdommer og danne relasjoner med dem.

Vi ønsker å være der for dem og elske dem betingelsesløst, på samme måte som Jesus elsket mennesker.

Kjærlighet uten betingelser

Jesus gir oss et bud om å elske vår neste som oss selv. Dette innebærer en kjærlighet uten betingelser. En kjærlighet som elsker mennesker uten forbehold. Det er dette vi ønsker å gjøre med ungdommene i vårt nærmiljø.

Om ungdommene bestemmer seg for at de ikke ønsker å ha noe med Jesus å gjøre, kan vi med stor frimodighet si at det ikke påvirker vår relasjon. Vi ønsker å være der for dem og elske dem betingelsesløst, på samme måte som Jesus elsket mennesker.

«Mester, hvilket bud er det største i loven? Han svarte: ‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet.  Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.»  Matteus 22, 36-40

Kilde: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar

 

 

W. Ashley Maddox & David Fauske

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.